Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507552100

Uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky pre existujúcu záhradnú chatku na ulici Dlhé diely III č. 7, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3698/2, 3698/3 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 4017, 4018, k.ú. Karlova Ves
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000790
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
          
 

Aktualizácia: 13.12.2021 | Počet zobrazení: 172
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.