Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507502100

Uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky k "existujúcej záhrade nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 16957/95", na pozemku reg. C-KN parc. č. 22243, k.ú. Trnávka
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000789
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
           
 

Aktualizácia: 13.12.2021 | Počet zobrazení: 182
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.