Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508092100

Uzatvorená za účelom uloženia VN a NN káblového vedenia k stavbe "BA_Staré Mesto, Grosslingova, TS97, VNK, NNK" na pozemkoch reg. "C" KN parc. č. 21335/1, 21339/3, 21387/1, 21760/1, 21760/2 v k. ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000971
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
       
 

Aktualizácia: 13.12.2021 | Počet zobrazení: 190
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.