Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507662100/0099

Uzatvorená dňa 15.12.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, drobná stavba ,,Dom pre individuálnu rekreáciu na celoročné bývanie - Prípojka NN“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 9286, LV č. 10625, parc. č. 9379, LV č. 7003, k.ú. Rača
Dátum uzatvorenia: 15.12.2021
Dátum zverejnenia: 15.12.2021
Dátum účinnosti: 16.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
      
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 15.12.2021 | Počet zobrazení: 184
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.