Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507972100/0099

Uzatvorená dňa 17.12.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, drobná stavba ,,Prestavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1182/12, LV č. 4172, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 17.12.2021
Dátum zverejnenia: 17.12.2021
Dátum účinnosti: 18.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 17.12.2021 | Počet zobrazení: 161
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.