Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507942100/0099

Uzatvorená dňa 17.12.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia kanalizačnej prípojky drobná stavba ,,Kanalizačná prípojka pre RD“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21696/6, LV č. 6747, k.ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 17.12.2021
Dátum zverejnenia: 17.12.2021
Dátum účinnosti: 18.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 17.12.2021 | Počet zobrazení: 175
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.