Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507382100/0099

Uzatvorená dňa 17.12.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov: SO 3.41 Prípojka plynu BCT 3 "O", SO 3.53.1 Slaboprúdový koridor pre bytové domy, SO 3.53.2 Slaboprúdový koridor pre "AB", SO 3.90 Prekládka slaboprúdových rozvodov k stavbe ,,Polyfunkčný súbor BCT 3, Administratíva a bytové domy“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 21835/13, parc. č. 21837/3, LV č. 797, k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 17.12.2021
Dátum zverejnenia: 17.12.2021
Dátum účinnosti: 18.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 17.12.2021 | Počet zobrazení: 170
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.