Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508272100/0099

Zmluva uzatvorená dňa 20.12.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Banícka 6 - rodinný dom s tromi bytmi - prístavba a nadstavba“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3762/27 v k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 20.12.2021
Dátum účinnosti: 21.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 20.12.2021 | Počet zobrazení: 161
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.