Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505272100

Uzatvorený dňa 31.12.2021, zmena oprávnenej nehnuteľnosti, pozemok registra C-KN parc.č. 3626/10, stavba s.č. 7436, LV č. 926, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 31.12.2021
Dátum zverejnenia: 31.12.2021
Dátum účinnosti: 01.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 

Odkazy

 

Aktualizácia: 31.12.2021 | Počet zobrazení: 244
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.