Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508252100

Zmluva uzatvorená dňa 10.01.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN káblového vedenia pre stavbu ,,BA_Čunovo_Záhumenná_NNK, SO 01 Káblové vedenie“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 83/10, 694/168, 694/206 v k.ú. Čunovo.
Dátum uzatvorenia: 10.01.2022
Dátum zverejnenia: 10.01.2022
Dátum účinnosti: 11.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 10.1.2022 | Počet zobrazení: 225
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.