Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

zmluva uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej a vodovodnej prípojky na pozemkoch registra C-KN parc.č. 1682/37, 1830/5 v k.ú. Karlova Ves
Číslo zmluvy: 286500212200-0099
Dátum uzatvorenia: 25.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 25.1.2022 | Počet zobrazení: 225
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.