Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504521900/0099

uzatvorený z dôvodu zmeny stavebníka a zmeny trasy uloženia preložky STL plynovodu k stavbe "Polyfunkčný objekt s ubytovacím zariadením a bytmi Sosnova, Bratislava - Petržalka" na pozemku reg. C-KN parc. č.5482/1, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00000996
Dátum uzatvorenia: 25.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 

Aktualizácia: 25.1.2022 | Počet zobrazení: 228
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.