Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507302100/0099

Uzatvorená dňa 22.02.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov SO 3.55.1 VN prípojka pre distribučnú trafostanicu BCT 2, SO 3.55.2 VN prípojka pre odberateľskú stanicu BCT 3, SO 3.60 Prekládka rozvodov NN k stavbe „Polyfunkčný súbor BCT 3, Administratíva a bytové domy“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 21835/13, parc. č. 21837/3, LV č. 797, k.ú. Nivy
Číslo zmluvy: 286507302100/0099
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
Dátum účinnosti: 23.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 22.2.2022 | Počet zobrazení: 167
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.