Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507362100/0099

Uzatvorená dňa 22.02.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov SO 130 Prípojka vodovodu BCT1, SO 131 Prípojka vodovodu BCT2 A, SO 132 Prípojka vodovodu BCT2 B, SO 133 Prípojka vodovodu BCT3, SO 134 prípojka vodovodu BCT3 AB, SO 135 Prípojka kanalizácie BCT1, SO 136 Prípojka kanalizácie BCT2, SO 137 Úprava prípojky kanalizácie BCT3, SO 139 Úprava šachty kanalizácie, SO 141 Prípojka horúcovodu BCT3, SO 142 Prípojka horúcovodu BCT3 AB, SO 143 Prípojka horúcovodu BCT1, SO 151 Koridor pre kábelové vedenie VN BCT3 AB, SO 160 Prípojka plynu BCT1, SO 162 Prípojka plynu BCT3 AB, SO 272 Úprava šachty kanalizácie, SO 273 Úprava šachty plynovodu, SO 351 Úprava šachty kanalizácie k stavbe „BCT, Úprava priľahlých komunikácií a technickej infraštruktúry“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21835/13, LV č. 797, k.ú. Nivy
Číslo zmluvy: 286507362100/0099
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 22.2.2022 | Počet zobrazení: 152
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.