Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288807572100/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288807572100/0099, ktorej predmetom je budúce zaťaženie pozemku reg. „C“ v k. ú. Lamač, parc. č. 521 - ostatná plocha, v rozsahu predbežne určenom na cca 8 m2, a to vecným bremenom – práva presahu stavebných úprav „Realizácia 16 ks prefabrikovaných lódžií na bytovom dome súp. č. 2081, Studenohorská 50,52, Bratislava-Lamač“ na pozemkoch reg. „C“, parc. č. 517 a parc. č. 518, k. ú. Lamač, podľa Rozhodnutia stavebného úradu č. 2020/625/5910/OUKSP/Rvyz/De zo dňa 12. 10. 2020.
Dátum uzatvorenia: 08.02.2022
Dátum zverejnenia: 23.02.2022
Dátum účinnosti: 24.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 23.2.2022 | Počet zobrazení: 142
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.