Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500952200/0099

uzatvorená za účelom uloženia splaškovej a dažďovej kanalizácie k stavbe "Pod slancom - obytný súbor", na pozemku reg. C-KN parc. č. 7057, k.ú. Rača
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001406
Dátum uzatvorenia: 28.02.2022
Dátum zverejnenia: 28.02.2022
Dátum účinnosti: 01.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 28.2.2022 | Počet zobrazení: 113
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.