Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500402200

uzatvorená za účelom uloženia podzemného elektrického vedenia k stavbe "Rusovce - posilnenie NNK" na pozemky reg. "C" KN parc. č. 585/1, 585/5, 614/12 a pozemok reg. "E" KN parc. č. 3126 v k. ú. Rusovce
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000817
Dátum uzatvorenia: 01.03.2022
Dátum zverejnenia: 01.03.2022
Dátum účinnosti: 02.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 1.3.2022 | Počet zobrazení: 124
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.