Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500132200/0099

Uzatvorená dňa 01.03.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 07 Elektrická prípojka k stavbe „Obchodno-administratívne centrum" na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3377/57, LV č. 1, k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 01.03.2022
Dátum zverejnenia: 01.03.2022
Dátum účinnosti: 02.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 1.3.2022 | Počet zobrazení: 102
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.