Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500602200/0099

Uzatvorená dňa 01.03.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia revíznej kanalizačnej šachty RKŠ1 a revíznej kanalizačnej šachty RKŠ2 k stavbe „Zmena dokončenej stavby prestavba, prístavba rodinného domu“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 834/19, LV č. 7868, k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 01.03.2022
Dátum zverejnenia: 01.03.2022
Dátum účinnosti: 02.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 1.3.2022 | Počet zobrazení: 106
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.