Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500432200

Zmluva uzatvorená dňa 11.03.2022 za účelom uloženia NN prípojky, káblovej slučky a skrine SR k stavbe „Prístupová komunikácia a technická infraštruktúra Novosvetská ulica“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 21532 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 11.03.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 11.3.2022 | Počet zobrazení: 125
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.