Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500722100/0099

Zmluva uzatvorená dňa 11.03.2022 za účelom uloženia prípojky vody, prípojky kanalizácie, prípojky horúcovodu a prípojky vonkajšieho rozvodu NN k stavbe „Ubytovacie zariadenie v areáli Trenčianska ul., Bratislava“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 15296/68 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 15296/4,15296/102 v k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 11.03.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 11.3.2022 | Počet zobrazení: 132
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.