Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501192200/0099

Zmluva uzatvorená dňa 11.03.2022 za účelom uloženia vodovodnej a elektrickej prípojky k stavbe „Bytový dom, stavba 4 B.J.“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 3126 v k.ú. Rusovce
Dátum uzatvorenia: 11.03.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 11.3.2022 | Počet zobrazení: 128
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.