Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0045 22 00

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0045 22 00, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu motorovými vozidlami cez časť pozemku registra „C“ KN, parc. č. 8509/3, v k. ú. Rača.
Dátum uzatvorenia: 04.03.2022
Dátum zverejnenia: 14.03.2022
Dátum účinnosti: 15.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 14.3.2022 | Počet zobrazení: 83
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.