Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500372200

Uzatvorená dňa 16.03.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN k stavbe ,,Cesty, chodníky a inžinierske siete IBV Bratislava, Záhorská Bystrica - Vrbánky“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 652/2, parc. č. 5885/1, LV č. 7186, k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum uzatvorenia: 16.03.2022
Dátum zverejnenia: 16.03.2022
Dátum účinnosti: 17.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.3.2022 | Počet zobrazení: 68
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.