Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507742100

Uzatvorená dňa 18.03.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, NN prípojky a plynovej prípojky k stavbe ,,Rodinný dom Devínska Nová Ves parc. č. 305“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 315, LV č. 1, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 18.03.2022
Dátum zverejnenia: 18.03.2022
Dátum účinnosti: 19.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.3.2022 | Počet zobrazení: 68
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.