Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501822200/0099

Zmluva uzatvorená dňa 18.03.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky pre stavbu ,Výstavba rodinných domov“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22243 v k.ú. Trnávka.
Dátum uzatvorenia: 18.03.2022
Dátum zverejnenia: 18.03.2022
Dátum účinnosti: 19.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 18.3.2022 | Počet zobrazení: 79
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.