Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501302200/0099

uzatvorená za účelom uloženia NN káblového vedenia v rámci stavby „BA_Nové Mesto, Jaskov rad NNK“, na pozemku reg. C-KN parc. č. 21668/4, k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001420
Dátum uzatvorenia: 21.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 21.3.2022 | Počet zobrazení: 58
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.