Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504731800/0099

uzatvorený za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, uloženie NN prípojok, prípojok vody a spoločnej prípojky kanalizácie k stavbe "Dva rodinné domy A a B, Vrchná ulica", na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 21517, 2281 a 2282, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00000767
Dátum uzatvorenia: 21.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 21.3.2022 | Počet zobrazení: 68
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.