Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500462200

uzatvorená za účelom uloženia elektrického vedenia k stavbe "SO 01 - Prekládka VN vedenia, SO 02 - Demontáž vzd. vedenia VN" a stavbe "SO 01 Káblové vedenie NN" na pozemky reg. "E" KN parc. č. 1440/1 a 1466 v k. ú. Devín
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000833
Dátum uzatvorenia: 23.03.2022
Dátum zverejnenia: 23.03.2022
Dátum účinnosti: 24.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 23.3.2022 | Počet zobrazení: 82
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.