Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501062200

uzatvorená za účelom uloženia prekládky vzdušného vedenia VN k stavbe "Prekládka vzdušného vedenia VN 161 - Obytná zóna Čunovo - Zichyho Tably 21" na pozemky reg. "C" KN parc. č. 1177/2, 1178, 1200/3, 1200/4, 2360/2 v k. ú. Čunovo
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000835
Dátum uzatvorenia: 23.03.2022
Dátum zverejnenia: 23.03.2022
Dátum účinnosti: 24.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 23.3.2022 | Počet zobrazení: 100
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.