Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1980 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 66 67 68 69 -70- 71 72 73 74 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
17.8.2012Dodatok č. 088304840902 k Zmluve o nájme pozemku č. 088304840900 [PDF, 153 kB]
Spoloční nájomcovia : M.J.A. s.r.o., Silvánska 29, 841 04 Bratislava a JP Marketing s.r.o., Lazaretská 31, 811 09 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku : 17.08.2012 / Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 17.08.2012
3.8.2012Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 04.05.2011 [PDF, 486 kB]
Predmetom Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 04.05.2011 je postúpenie práv a povinností pre účely realizácie stavby „Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám. v Bratislave, I. časť Bosákova ulica – Šafárikovo nám. Bratislava“
Zverejnené dňa: 03.08.2012
2.8.2012Zmluvu o nájme pozemku č. 088304701200 [PDF, 377 kB]
Nájomca: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť/ Zodpovedný : Ing. Krištof/Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zverejnené dňa: 02.08.2012
2.8.2012Dohodu o skončení nájmu nehnuteľnosti č. 088311140900 [PDF, 33 kB]
Dohodu o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 088311140900/Nájomca : Tatra Residence, s.r.o./Zodpovedný : Ing. Krištof/Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zverejnené dňa: 02.08.2012
30.7.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088804291200 [PDF, 418 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN, v k.ú. Karlova Ves parc. č. 3896 o výmere 1500 m2, LV č. 650. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku zastavaného sídliskom.
Zverejnené dňa: 30.7.2012
24.7.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0472-12-00 [PDF, 7 MB]
Nájomca: AIRCRAFT DIAGNOSTICK COMPANY, s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.07.2012
Zverejnené dňa: 24.7.2012
24.7.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0447-12-00 [PDF, 1,3 MB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0447-12-00, nájomca Mišikova, s.r.o., účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 24.7.2012
24.7.2012Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0698 06 00 [PDF, 30 kB]
číslo zmluvy : 088306980600 / nájomca : Roman Rybár, Furdekova 10, 851 03 Bratislava / dátum uzatvorenia dohody : 23.07.2012 / účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 24.07.2012
23.7.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088804271200 [PDF, 467 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN, v k.ú. Záhorská Bystrica parc. č. 7299 o výmere 1415 m2, LV č. 3398. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 23.7.2012
19.7.2012Dodatok č. 08-83-0676-06-01 k Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0676-06-00 [PDF, 843 kB]
číslo zmluvy : 08-83-0676-06-01 / nájomca : SR - Ministerstvo vnútra SR, so sídlom Pribinova 2, Bratislava, IČO: 00 151 866 / dátum uzatvorenia dodatku : 18.07.2012 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 19.07.2012
17.7.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0456-12-00 [PDF, 1,7 MB]
Nájomca: Immocap Group, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.07.2012
Zverejnené dňa: 17.7.2012
17.7.2012Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 19.12.2011 [PDF, 936 kB]
číslo dodatku : 1 / nájomca a zároveň postupca : METRO Bratislava a .s , / postupník : hlavné mesto SR Bratislava / prenajímateľ : BMC international, a.s. so sídlom Moskovská 4, Bratislava, IČO: 31 396 119 / dátum uzatvorenia dodatku : 17.07.2012 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 17.07.2012
16.7.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0446-12-00 [PDF, 40 kB]
Nájomca : Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica /Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.7.2012
13.7.2012Dodatok č. 08 83 1138 01 03 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 1138 01 00 [PDF, 261 kB]
číslo zmluvy : 088311380100 / nájomca : Krajská prokuratúra v Bratislave, Vajnorská 47, 812 56 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 12.07.2012 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 13.07.2012
13.7.2012Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0438 12 00 [PDF, 1,2 MB]
číslo zmluvy : 088304381200 / nájomca : Nadr Halimi - JADRAN, Budyšínska 3062/20, 831 03 Bratislava / plnenie : 2 409 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 12.07.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 13.07.2012
13.7.2012Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0436 12 00 [PDF, 1,2 MB]
číslo zmluvy : 088304361200 / nájomca : BUILDER, s.r.o., Majerníkova 23, 841 05 Bratislava / plnenie : 2 760 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 12.07.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 13.07.2012
13.7.2012Zmluvu o nájme pozemku č. 088304221200 [PDF, 155 kB]
Nájomca : New City Development s.r.o./Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 13.7.2012
4.7.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0424-12-00 [PDF, 2,3 MB]
Nájomca: Centrum Refael, s.r.o., Narcisová 5, 821 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 04.07.2012
Zverejnené dňa: 4.7.2012
4.7.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08804351200 [PDF, 398 kB]
Predmetom nájmu je pozemok registra "E" KN, v k.ú. Trnávka parc. č. 17070, LV č. 913. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciami.
Zverejnené dňa: 4.7.2012
3.7.2012Zmluvu o nájme pozemku č. 088304211200 [PDF, 56 kB]
Nájomca : Anton Jurišta
Zverejnené dňa: 3.7.2012
27.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0389 12 00 [PDF, 140 kB]
Nájomca : Darina Mauerová, Ľuda Zúbka 5, 841 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 25.06.2012 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 27.06.2012
26.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0367 12 00 [PDF, 131 kB]
Nájomca : Mgr. Alena Kompasová, Lazaretská 31, 811 09 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 25.06.2012 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 26.06.2012
26.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0381 12 00 [PDF, 302 kB]
číslo zmluvy : 088303811200 / nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytových domov Mlynarovičova 18 a 20 so súpis. č. 2498, zastúpení Bytový podnik Petržalka, s.r.o., Haanova 10, 852 23 Bratislava / plnenie : 12 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 25.06.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 26.06.2012
22.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0396-12-00 [PDF, 718 kB]
nájomca EKORDA. s.r.o., dátum podpísania zmluvy 21.06.2012, účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 22.6.2012
22.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088804031200 [PDF, 84 kB]
Predmetom nájmu sú pozemky registra "C" KN, v k.ú. Trnávka parc. č. 4341/74 v podiele 1/2, LV č. 4550, v k.ú. Rača parc. č. 891/216 v podiele 1/8, parc. č. 891/217 v podiele 1/8, parc. č. 891/218 v podiele 1/8, LV č. 10282. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciami.
Zverejnené dňa: 22.6.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1980 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 66 67 68 69 -70- 71 72 73 74 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.