Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1980 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 69 70 71 72 -73- 74 75 76 77 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
27.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088800101200 [PDF, 450 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra E v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1068 v podiele 4/6. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 27.2.2012
27.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0163 12 00 [PDF, 186 kB]
číslo zmluvy : 088301631200 / nájomca : MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o., Muchovo nám. č. 8, 851 01 Bratislava / plnenie : 847 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 27.02.2012 /účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 27.02.2012
24.2.2012Zmluva o nájme pozemku č.088300981200 [PDF, 351 kB]
Zmluva o nájme pozemku č.088300981200/Nájomca : H-Stones s.r.o./Dátum uzatvorenia zmluvy dňa 23.02.2012
Zverejnené dňa: 24.02.2012
24.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088300791200 [PDF, 357 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 088300791200/Nájomca : UBM Koliba s.r.o./Dátum uzatvorenia zmluvy dňa 23.02.2012
Zverejnené dňa: 24.02.2012
24.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0071-12-00 [PDF, 380 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0071-12-00, nájomca: manželia Mazákovci, dátum podpísania zmluvy 23.2.2012.
Zverejnené dňa: 24.02.2012
24.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0085-12-00 [PDF, 914 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0085-12-00, nájomca: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Čajkovského č. 5, dátum podpísania zmluvy 23.2.2012.
Zverejnené dňa: 24.02.2012
22.2.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0076-12-00 [PDF, 2,4 MB]
Nájomca: KOCELOVA, s.r.o. Horská 11/C, 831 52 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy 21.02.2012
Zverejnené dňa: 22.2.2012
13.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0039 12 00 [PDF, 273 kB]
Číslo zmluvy : 088300391200 / nájomca : SOUND and LIGHT, s.r.o., Mlynarovičova 2, 851 03 Bratislava / plnenie : 24 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 13.02.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 13.02.2012
8.2.2012Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemkov zo dňa 26.11.2004 [PDF, 1,1 MB]
nájomca : KSA, a.s., IČO: 44 781 326, Hlavná 6, Košice/ dátum uzatvorenia dodatku : 23.1.2012 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 8.2.2012
7.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088805731100 [PDF, 383 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra E v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 3971 o výmere 68 m2, v podiele 33/100. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 7.2.2012
7.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088805741100 [PDF, 391 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra E v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 3971 o výmere 68 m2, v podiele 20/100. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 7.2.2012
25.1.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088800291200 [PDF, 620 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra E v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 694 v podiele 1/3. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 25.1.2012
24.1.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088810401100 [PDF, 1,2 MB]
Predmetom nájmu je pozemok registra E parc. č. 4180/3, k. ú. Vajnory. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 24.1.2012
23.1.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088800191200 [PDF, 811 kB]
Predmetom nájmu je pozemok registra C v k. ú. Vajnory, parc. č. 2042/652 - orná pôda o výmere 126 m2 v podiele 1/4 a pozemky registra C v k. ú. Trnávka, parc. č. 2737/69 - zastavaná plocha o výmere 296 m2 v podiele 1/12 a parc. č. 2737/71 - zastavaná plocha o výmere 667 m2 v podiele 1/12. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 23.1.2012
16.1.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088800111200 [PDF, 439 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra E KN parc. č. 4871, k. ú. Záhorská Bystrica. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 16.1.2012
9.1.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08880010101100 [PDF, 1,7 MB]
Predmetom nájmu je pozemok registra C parc. č. 2758/10 a časť pozemku registra E parc. č. 684, k. ú. Vajnory. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciami.
Zverejnené dňa: 9.1.2012
4.1.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088810481100 [PDF, 427 kB]
Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Podunajské Biskupice, časť pozemku registra E parc. č. 69 v podiele 1/3 a časť PK parc. č. 70 v podiele 1/3. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 4.1.2012
3.1.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088804121100 [PDF, 416 kB]
Predmetom nájmu sú pozemky registra C v k.ú. Trnávka, parc. č. 2737/69, 2737/71 v podiele 1/12. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 3.1.2012
30.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 1044 11 00 [PDF, 718 kB]
Nájomca : JP Marketing s.r.o., Lazaretská 31, 811 09 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 29.12.2011 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 30.12.2011
30.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 1043 11 00 [PDF, 718 kB]
Nájomca : M.J.A. s.r.o., Silvánska 29, 841 04 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 29.12.2011 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 30.12.2011
22.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088810091100 [PDF, 402 kB]
Predmetom nájmu je pozemok registra C v k.ú. Vajnory, parc. č. 2176/8 v podiele 3/14. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 22.12.2011
22.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088810081100 [PDF, 400 kB]
Predmetom nájmu je pozemok registra C v k.ú. Vajnory, parc. č. 2176/8 v podiele 3/14. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 22.12.2011
21.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088808461100 [PDF, 1,3 MB]
Predmetom nájmu sú časti pozemkov registra E v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 12067 a parc. č. 12070. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciami.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
21.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088807031100 [PDF, 1 MB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra E v k.ú. Rača, parc. č. 4703. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
19.12.2011Dodatok č. 08 83 0126 08 02 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0126 08 00 [PDF, 198 kB]
číslo zmluvy : 088301260800 / nájomca : VODOTIKA - MG, spol. s r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 19.12.2011 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 19.12.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1980 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 69 70 71 72 -73- 74 75 76 77 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.