Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1924 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 77  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
10.6.2020Dodatok č. 08 83 0070 13 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0070 13 00
Nájomca: Daniela Jecková
Dátum uzatvorenia dodatku: 05.06.2020
Účinnosť dodatku: nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia
Zverejnený dňa: 10.6.2020
10.5.2018Dodatok č. 08 83 0087 15 01
Dodatok č. 08 83 0087 15 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0087 15 00
29.7.2021Dodatok č. 08 83 0104 20 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0104 20 00
Zmena správcu bytového domu Bazovského 15, 17, 19 na nového správcu - ÚDRŽBA DOMOV s.r.o.

Číslo dodatku zmluvy: 08 83 0104 20 01
Dátum uzatvorenia: 28.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.7.2015Dodatok č. 08 83 0106 10 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0106 10 00
Nájomca : MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. / Dátum uzatvorenia Dodatku č. 08 83 0106 10 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0106 10 00 : 29.07.2015 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 30.7.2015
14.2.2018Dodatok č. 08 83 0107 16 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0107 16 00
Dodatok č. 08 83 0107 16 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0107 16 00/ Nájomca: Tomáš Nemec a Elenora Tuychina/ Dátum uzatvorenia dodatku: 13.02.2018/Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 14.02.2018
26.1.2018Dodatok č. 08 83 0109 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0109 07 00
Dodatok č. 08 83 0109 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0109 07 00/ Nájomca: Gabriela Špániková, Stanislav Špánik a Vladimír Špánik/ Dátum uzatvorenia dodatku: 26.01.2018/Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 26.01.2018
Dátum zverejnenia: 26.01.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
2.3.2020Dodatok č. 08 83 0110 04 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0110 04 00
Nájomca: Miroslav Dudáš a Eva Dudášová
Dátum uzatvorenia zmluvy 28.02.2020
Dátum zverejnenia: 2.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
20.10.2017Dodatok č. 08 83 0110 10 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0110 10 00
Dodatok č. 08 83 0110 10 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0110 10 00/ Nájomca: Viera Myšiaková/ Dátum uzatvorenia dodatku: 19.10.2017/Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 20.10.2017
2.3.2020Dodatok č. 08 83 0113 04 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0113 04 00
Nájomca: Ing. Pavol Šišolák
Dátum uzatvorenia zmluvy 28.02.2020
Dátum zverejnenia: 2.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
18.1.2016Dodatok č. 08 83 0116 04 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0116 04 00
Nájomca: Robert Bezák, Katarína Bezáková, Milan Bezák a Viera Orviská / Dátum uzatvorenia dodatku: 18.01.2016 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Zverejnené: 18.01.2016
28.3.2017Dodatok č. 08 83 0123 08 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0123 08 00
Nájomca: Ing. Rudolf Nemec, CSc.
Dátum uzatvorenia dodatku : 28.03.2017
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 28.3.2017
19.12.2011Dodatok č. 08 83 0126 08 02 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0126 08 00 [PDF, 198 kB]
číslo zmluvy : 088301260800 / nájomca : VODOTIKA - MG, spol. s r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 19.12.2011 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 19.12.2011
14.5.2013Dodatok č. 08 83 0126 08 03 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0126 08 00
číslo zmluvy : 088301260800 / nájomca : VODOTIKA - MG, spol. s r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 13.05.2013 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 14.05.2013
8.7.2019Dodatok č. 08 83 0160 18 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0160 18 00
Dodatok č. 08 83 0160 18 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0160 18 00
Nájomca: Peter Sagál
Dátum uzatvorenia zmluvy 04.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
10.8.2015Dodatok č. 08 83 0163 12 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0163 12 00
číslo zmluvy : 088301631200 / nájomca : MEDIAPRESS Bratislava, spol. s r.o., Muchovo nám. č. 8, 851 01 Bratislava / plnenie : 843,15 Eur/rok / dátum uzatvorenia dodatku : 07.08.2015 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 10.08.2015
10.4.2018Dodatok č. 08 83 0166 17 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0166 17 00
Nájomca: Ružena Urbašková
Dátum uzatvorenia dodatku: 09.04.2018
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 10.04.2018
17.10.2019Dodatok č. 08 83 0167 13 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0167 13 00
Číslo zmluvy: 088301671300
Nájomca: FORESPO BUDATÍNSKA a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava
Dátum podpísania : 16.10.2019
Účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 17.10.2019
3.12.2018Dodatok č. 08 83 0167 17 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0167 17 00
Nájomca: Alica Lalíková
Dátum uzatvorenia dodatku: 03.12.2018
Dátum zverejnenia dodatku: 03.12.2018
Dátum účinnosti: 04.12.2018
7.7.2020Dodatok č. 08 83 0168 20 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0168 20 00
Nájomca: Juraj Hrubý a Beáta Hrubá
Dátum uzatvorenia dodatku: 06.07.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 07.07.2020
22.8.2012Dodatok č. 08 83 0173 12 01 [PDF, 67 kB]
Dodatok č. 08 83 0173 12 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0173 12 00 / nájomca: CRESCO POPPER INVESTMENT a.s., Poštova 3, 811 06 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku: 21.08.2012 / účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 22.08.2012
23.1.2013Dodatok č. 08 83 0173 12 02 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0173 12 00
číslo zmluvy : 088301731200 / nájomca : Južné mesto IS s.r.o., Poštova 3, 811 06 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 23.01.2013 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 23.1.2013
2.12.2016Dodatok č. 08 83 0175 14 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0175 14 00
Nájomca : YIT Slovakia a.s., Račianska 153/A, 831 54 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku : 30.11.2016
Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa: 2.12.2016
11.9.2018Dodatok č. 08 83 0178 18 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0178 18 00
Dodatok č. 08 83 0178 18 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0178 18 00/ Nájomca: Vladimír Štefko a Alena Štefková/ Dátum uzatvorenia dodatku: 11.09.2018/Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 11.09.2018
3.3.2017Dodatok č. 08 83 0179 09 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0179 09 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088301790900

nájomca : H-PROBYT, spol. s r.o., Povraznícka 4, 811 05 Bratislava
dátum podpísania : 03.03.2017
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia

Dátum zverejnenia : 03.03.2017
7.4.2014Dodatok č. 08 83 0200 13 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0200 13 00 [PDF, 35 kB]
číslo zmluvy: 088302001300
nájomca: JÁNOŠÍK HOLDING s.r.o., Hálova 5, 851 01 Bratislava
dátum uzatvorenia dodatku: 01.04.2014
účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa: 07.04.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1924 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 77  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.