Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1931 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 78  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
18.1.2016Dodatok č. 08 83 0330 15 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0330 15 00
Nájomca: JUDr. Emília Herchlová / Dátum uzatvorenia dodatku: 18.01.2016 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Zverejnené: 18.01.2016
8.7.2016Dodatok č. 08 83 0331 10 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0331 10 00
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Vyšehradská 11,13,15, súpis.č. 3020, v zastúpení VSD s.r.o., Trebišovská 3, 821 02 Bratislava. Dátum podpísania : 08.07.2016,
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 08.07.2016
18.1.2016Dodatok č. 08 83 0331 15 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0331 15 00
Nájomca: JUDr. Tamara Válková / Dátum uzatvorenia dodatku: 18.01.2016 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Zverejnené: 18.01.2016
27.6.2017Dodatok č. 08 83 0331 15 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0331 15 00
Dodatok č. 08 83 0331 15 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0331 15 00
Nájomca: JUDr. Tamara Válková
Dátum uzatvorenia dodatku: 27.06.2017
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
13.6.2016Dodatok č. 08 83 0338 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0338 07 00
Nájomca: Ing. Beáta Kubrická a Ing. Vladimír Kubrický. Dátum uzatvorenia dodatku: 13.6.2016. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 13.06.2016
29.4.2019Dodatok č. 08 83 0348 13 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0348 13 00
Dodatok č. 08 83 0348 13 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0348 13 00
Nájomca: Ing. Juraj Dermek
Dátum uzatvorenia dodatku: 26.04.2019
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
19.11.2013Dodatok č. 08 83 0349 06 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0349 06 00
Nájomca :Jozef Haraszti a manželka Terézia Harasztiová / Dátum uzatvorenia dodatku : 18.11.2013 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 19.11.2013
11.2.2020Dodatok č. 08 83 0359 11 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0359 11 00
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Jána Stanislava 22-28 a administratívy č. 2 na ulici Jána Stanislava 28A
Dátum uzatvorenia dodatku: 11.02.2020
Zverejnený dňa: 11.02.2020
Účinnosť dodatku: nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia
21.5.2018Dodatok č. 08 83 0360 17 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0360 17 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088303601700
nájomca : Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
dátum podpísania : 21.05.2018
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 21.05.2018
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
30.5.2019Dodatok č. 08 83 0360 17 02 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0360 17 00
Dodatok č. 08 83 0360 17 02 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0360 17 00
Číslo zmluvy: 088303601700
Nájomca: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum podpísania: 30.05.2019
Dátum zverejnenia: 30.05.2019
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
8.7.2019Dodatok č. 08 83 0362 19 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0362 19 00
Dodatok č. 08 83 0362 19 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0362 19 00/ Nájomca: Richard Frimmel/ Dátum uzatvorenia dodatku: 03.07.2019/Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 08.07.2019
27.11.2017Dodatok č. 08 83 0363 08 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0363 08 00
Dodatok č. 08 83 0363 08 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0363 08 00/ Nájomca: Juraj Lovci/ Dátum uzatvorenia dodatku: 24.11.2017/Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.11.2017
25.3.2020Dodatok č. 08 83 0366 08 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0366 08 00
Nájomca: JUDr. Štefan Bôbik a Mária Bôbiková

Dátum uzatvorenia zmluvy 11.03.2020
Dátum zverejnenia: 25.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
17.8.2015Dodatok č. 08 83 0376 07 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0376 07 00
číslo zmluvy : 08830376070 / nájomca : DANPE, s.r.o., Lachova 20, 851 03 Bratislava / plnenie : 1 314,00 Eur/rok / dátum uzatvorenia dodatku : 11.08.2015 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 17.08.2015
23.12.2015Dodatok č. 08 83 0383 15 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0383 15 00
Nájomca : W Residence, s.r.o., sídlo Nevädzová 6E, 821 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku : 22.12.2015 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 23.12.2015
2.9.2015DODATOK č. 08 83 04 88 12 01 k Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 04 88 12 00
nájomca: Lidl Slovenská republika, v.o.s. podpísaný 02.09.2015, účinnosť deň po zverejnení.
Zverejnené dňa: 2.9.2015
15.6.2017Dodatok č. 08 83 0409 17 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0409 17 00
Nájomca: Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, zastúpená: Mgr. Petrom Pilinským, starostom
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 08 83 0409 17 01: 14.06.2017
Účinnosť Dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 15.06.2017
13.7.2021Dodatok č. 08 83 0414 20 01 k Zmluve o nájme pozemku 08 83 0414 20 00
Zmluva o nájme pozemkov pre Slovenský hydrometeorologický ústav na umiestnenie monitorovacej stanice
Dátum uzatvorenia: 28.06.2021
Dátum zverejnenia: 13.07.2021
Dátum účinnosti: 14.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
10.8.2015Dodatok č. 08 83 0427 01 02 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0427 01 00
číslo zmluvy : 088304270100 / nájomca : Prvá distribučná spoločnosť s.r.o., Gogoľova 18, 852 02 Bratislava / plnenie : 1 324,95 Eur/rok / dátum uzatvorenia dodatku : 07.08.2015 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 10.08.2015
30.9.2015Dodatok č. 08 83 0427 15 00 k Nájomnej zmluve č. 171/2009
Nájomca: Anna Batková / Dátum uzatvorenia dodatku: 30.09.2015 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 30.9.2015
14.3.2018Dodatok č. 08 83 0428 15 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0428 15 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088304281500
nájomca : CAPITAL PARK s. r. o., Červeňova 14, 811 03 Bratislava
dátum podpísania : 13.03.2018
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 14.03.2018
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
3.7.2014Dodatok č. 08 83 0437 12 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0437 12 00
Nájomca : DOOVDEE s.r.o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava dátum uzatvorenia dodatku : 02.07.2014 účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia.
Zverejnené dňa: 03.07.2014
27.11.2020Dodatok č. 08 83 0447 06 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0447 06 00
Nájomca: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny č. 1, 843 57 Bratislava
Dátum podpísania dodatku: 25.11.2020
Dátum zverejnenia: 27.11.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
24.7.2018Dodatok č. 08 83 0465 18 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0465 18 00
Dodatok č. 08 83 0465 18 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0465 18 00
Nájomca: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR
Dátum uzatvorenia dodatku: 23.07.2018
Dátum zverejnenia: 24.7.2018
Účinnosť dodatku: 25.7.2018
23.1.2020Dodatok č. 08 83 0472 06 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0472 06 00
Nájomca: Štefánia Blažíčková, Vladimír Blažíček

Dátum uzatvorenia dodatku: 22.01.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1931 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 78  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.