Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1980 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
7.7.2020Dodatok č. 08 83 0314 17 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0314 17 00
Nájomca: Elena Simonyiová
Dátum uzatvorenia dodatku: 06.07.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 07.07.2020
7.7.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0317 20 00
Nájomca: Tomáš Šoltis
Dátum uzatvorenia zmluvy: 06.07.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 07.07.2020
7.7.2020Dodatok číslo 088803291601 k Zmluve o nájme pozemku č. 088803291600 zo dňa 18. 7. 2016
Dodatok číslo 088803291601 k Zmluve o nájme pozemku č. 088803291600 zo dňa 18. 7. 2016, ktorého predmetom je zúženie predmetu nájmu pozemku parc. č. 23056/170 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorený dňa: 06. 07. 2020
Zverejnený dňa: 07. 07. 2020
30.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0289 20 00
Nájomca: SHELL Slovakia, s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 29.06.2020
Dátum zverejnenia: 30.6.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
30.6.2020Dodatok č. 08880111601 k Zmluve o nájme pozemku č. 08880111600 zo dňa 29. 3. 2016
Dodatok č. 08880111601 k Zmluve o nájme pozemku č. 08880111600 zo dňa 29. 3. 2016, ktorým sa mení výmera prenajatých pozemkov.

Uzatvorený dňa: 29. 06. 2020
Zverejnený dňa: 30. 06. 2020
29.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0335 20 00
Nájomca: Peter Bzdúch
Dátum uzatvorenia zmluvy: 29.06.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 29.06.2020
23.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 088303062000
Nájomca: Selfstorage, s.r.o., Kopčianska 17, 851 01 Bratislava

Dátum uzatvorenia zmluvy : 19.06.2020
Dátum zverejnenia: 23.6.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
22.6.2020Zmluva o nájme č. 08 88 0084 20 00
Zmluva o nájme č. 08 88 0084 20 00, ktorej predmetom je prenájom pozemkov registra "C" KN parc. č. 3446/63 - ostatné plochy o výmere 2035 m2 a parc. č. 3446/170 - ostatné plochy o výmere 249 m2 a parc. č. 3446/171 - ostatné plochy o výmere 654 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 22. 06. 2020
Zverejnená dňa: 22. 06. 2020
22.6.2020Zmluva o nájme č.088802012000
Zmluva o nájme č.088802012000, ktorej predmetom je prenájom pozemkov registra "C" KN parc. č. 3446/33 - 62, 3448/131 a nasl. v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 22. 06. 2020
Zverejnená dňa: 22. 06. 200
17.6.2020Zmluva o nájme pozemkov č. 08 88 0318 20 00
Zmluva o nájme pozemkov č. 08 88 0318 20 00, ktorej predmetom je pozemok registra "C" KN prc. č. 1441/21 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 345 m2 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 17. 06. 2020
Zverejnená dňa: 17. 06. 2020
16.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0284-20-00
Nájomca: Twin City VIII s.r.o., Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 16.6.2020
Dátum zverejnenia: 16.6.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
16.6.2020Dodatok č. 18-83-0360-06-03 ku Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00
Číslo zmluvy : 188303600600
Nájomca : PETRŽALKA CITY, a.s., Panenská 6, 811 03 Bratislava

Dátum uzatvorenia : 16.06.2020
Dátum zverejnenia : 16.06.2020
Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
16.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0292 20 00
Nájomca: Tiburc Žilinčan a Viera Žilinčanová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.06.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.06.2020
15.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0308 20 00
Nájomca: Magdaléna Petrufová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.06.2020
Dátum zverejnenia: 15.6.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0290 20 00
Nájomca: Miroslav Tóth
Dátum uzatvorenia zmluvy 15.06.2020
Dátum zverejnenia: 15.6.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0312 20 00
Nájomca: BARYT, s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.06.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.06.2020
15.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0311 20 00
Nájomca: BARYT, s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.06.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.06.2020
15.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0279 20 00
Nájomca: Peter Nádaždy
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.06.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.06.2020
12.6.2020Dodatok č. 08-83-0022-07-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0022-07-00
Nájomca: Valéria Gaál
Dátum uzatvorenia dodatku: 11.6.2020
Dátum zverejenenia: 12.6.2020
Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení
11.6.2020Dodatok č. 08-83-0347-17-02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0347-17-00
Nájomca: Spoloční nájomcovia zastúpení Ing. arch. Danielom Szabó, PhD.

Dátum uzatvorenia: 01.06.2020
Dátum zverejnenia:11.06.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
10.6.2020Dodatok č. 08 83 0070 13 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0070 13 00
Nájomca: Daniela Jecková
Dátum uzatvorenia dodatku: 05.06.2020
Účinnosť dodatku: nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia
Zverejnený dňa: 10.6.2020
8.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0278 20 00
Nájomca: Daniela Pokorná a Pavol Pokorný
Dátum uzatvorenia zmluvy: 05.06.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 08.06.2020
5.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0291 20 00
Nájomca: František Závodný
Dátum uzatvorenia zmluvy: 04.06.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 05.06.2020
5.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0260 20 00
Nájomca: Rudolf Ďurďovič
Dátum uzatvorenia zmluvy: 04.06.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 05.06.2020
5.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0238 20 00
Nájomca: Radoslav Suranovský a Alžbeta Suranovská
Dátum uzatvorenia zmluvy: 04.06.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 05.06.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1980 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.