Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1915 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 77  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
26.5.2021Andrej Gabura -ARG COM, Majerníkova 58, 841 05 Bratislava
doplnenie ustanovení k nebytovému priestoru
Číslo dodatku zmluvy: Dodatok č. 08-893-0272-12-02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0272-12-00
Dátum uzatvorenia: 21.05.2021
Dátum zverejnenia: 26.05.2021
Dátum účinnosti: 27.05.2021
Sekcia správy nehnuteľností
11.8.2015Dodatok 08 83 0515 09 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0515 09 00
Nájomca: Alexander Varjú a JUDr. Beáta Varjúová / Dátum uzatvorenia dodatku: 11.08.2015 / účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 11.08.2015
30.7.2015Dodatok 08 83 0707 06 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0707 06 00
Nájomca: Peter Gálfy / Dátum uzatvorenia dodatku: 30.07.2015 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 30.7.2015
7.3.2016Dodatok 08 83 0784 11 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0784 11 01
Nájomca: Spoločenstvo kresťanov Christiana / Dátum uzatvorenia dodatku: 07.03.2016 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 7.3.2016
11.4.2016Dodatok č. 03 k Nájomnej zmluve č. 8-94-0-024-3
číslo zmluvy : 8-94-0-024-3 / nájomca : SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / dátum uzatvorenia : 08.04.2016 / účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 11.04.2016
3.4.2013Dodatok č. 05 95 0492 97 05 k Zmluve o nájme
Dodatok č. 05 95 0492 97 05 k Zmluve o nájme č. 05 95 0492 97 00, nájomca Carlton Property, s.r.o., účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 3.4.2013
24.6.2016Dodatok č. 05 95 0492 97 06 k Zmluve o nájme č. 05 95 0492 97 00
Nájomca: Carton Property. s.r.o., dátum podpísania dodatku: 23.6.2016, účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 24.6.2016
21.6.2017Dodatok č. 08 - 83 - 0085 - 15 - 01 k Zmluve o nájme pozemkov č. 08 - 83 - 0085 - 15 - 00
Nájomca: TLD, s. r. o., Sídlo: Bajkalská 25A, 825 03 Bratislava, Zastúpená: Ing. Františkom Hodorovským, konateľom spoločnosti
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 08 - 83 - 0085 - 15 - 01 k Zmluve o nájme pozemkov č. 08 - 83 - 0085 - 15 - 00: 20.06.2017
Účinnosť Dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 21.06.2017
21.10.2016Dodatok č. 08 83 0013 05 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0013 05 00
Dodatok č. 08 83 0013 05 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0013 05 00
Nájomca: SLOVAK INVESTMENT GROUP, s.r.o., Saratovská 13, 841 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku: 19.10.2016
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.10.2016
5.12.2011Dodatok č. 08 83 0019 11 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0019 11 00 [PDF, 33 kB]
číslo zmluvy : 088300191100 / nájomca : DOMUS REAL spol. s r.o., Haanova 15, 851 04 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 05.12.2011 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 05.12.2011
10.9.2015Dodatok č. 08 83 0024 05 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0024 05 00
číslo zmluvy : 088300240500 / nájomca : WAGRE, s.r.o.,Šafarikovo nám. č. 4, 811 02 Bratislava / plnenie : 876,00 Eur/rok / dátum uzatvorenia dodatku : 09.09.2015 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 10.09.2015
29.11.2017Dodatok č. 08 83 0044 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0044 07 00
Dodatok č. 08 83 0044 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0044 07 00/ Nájomca: Ján Hruška a Gabriela Hrušková/ Dátum uzatvorenia dodatku: 29.11.2017/Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 29.11.2017
18.2.2021Dodatok č. 08 83 0044 07 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0044 07 00
Nájomca: Ján Hruška a Gabriela Hrušková
Dátum uzatvorenia dodatku: 12.02.2021
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 18.02.2021
26.10.2017Dodatok č. 08 83 0047 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0047 07 00
Dodatok č. 08 83 0047 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0047 07 00/ Nájomca: Margita Prosnanová/ Dátum uzatvorenia dodatku: 26.10.2017/Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 26.10.2017
5.6.2018Dodatok č. 08 83 0048 07 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0048 07 00
Číslo zmluvy: 088300480700
Nájomca: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum podpísania: 04.06.2018
Dátum zverejnenia: 05.06.2018
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
14.1.2016Dodatok č. 08 83 0056 08 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0056 08 00
Nájomca: Mária Lángová / Dátum uzatvorenia dodatku: 14.01.2016 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 14. 1. 2016
21.2.2014Dodatok č. 08 83 0069 00 04 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0069 00 00
Nájomca :Mária Husárová, Drobného 14, 841 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku : 21.02.2014 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 21.02.2014
10.8.2015Dodatok č. 08 83 0069 00 05 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0069 00 00
Nájomca : Softac s.r.o., Drobného 14, 841 01 Bratislava. Dátum uzatvorenia dodatku : 07.08.2015. Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 10.8.2015
30.5.2017Dodatok č. 08 83 0069 14 03 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0069 14 00
Nájomca : Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku : 29.05.2017
Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa :30.05.2017
31.5.2017Dodatok č. 08 83 0069 14 04 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0069 14 00
Dodatok č. 08 83 0069 14 04 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0069 14 00
Nájomca : Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku : 30.05.2017
Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa :31.05.2017
29.7.2021Dodatok č. 08 83 0069 14 07 k Zmluve o nájme č. 08 83 0069 14 00
Zúženie predmetu nájmu o pozemok parc. č. 21752/13 v k. ú. Staré Mesto

Číslo dodatku zmluvy: 08 83 0069 14 07
Dátum uzatvorenia: 28.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
10.6.2020Dodatok č. 08 83 0070 13 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0070 13 00
Nájomca: Daniela Jecková
Dátum uzatvorenia dodatku: 05.06.2020
Účinnosť dodatku: nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia
Zverejnený dňa: 10.6.2020
10.5.2018Dodatok č. 08 83 0087 15 01
Dodatok č. 08 83 0087 15 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0087 15 00
29.7.2021Dodatok č. 08 83 0104 20 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0104 20 00
Zmena správcu bytového domu Bazovského 15, 17, 19 na nového správcu - ÚDRŽBA DOMOV s.r.o.

Číslo dodatku zmluvy: 08 83 0104 20 01
Dátum uzatvorenia: 28.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.7.2015Dodatok č. 08 83 0106 10 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0106 10 00
Nájomca : MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. / Dátum uzatvorenia Dodatku č. 08 83 0106 10 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0106 10 00 : 29.07.2015 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 30.7.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1915 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 77  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.