Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1993 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 68 69 70 71 -72- 73 74 75 76 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
18.5.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08803431200 [PDF, 1 MB]
Predmetom nájmu sú časti pozemkov registra "C" KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21968/113 v podiele 1/4, parc. č. 23056/170 v podiele 1/4, parc. č. 21968/112 v podiele 1/2, parc. č. 23056/169 v podiele 1/2 a časti pozemkov registra "C" KN v k. ú. Rača, parc. č. 891/212 v podiele 1/2 a parc. č. 891/213 v podiele 1/2. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 18.5.2012
11.5.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0280 12 00 [PDF, 2 MB]
číslo zmluvy : 08 88 0280 12 00 / prenajímateľ: METRO Bratislava a.s. /nájomca : hlavné mesto SR Bratislava / plnenie : 1,- Euro za celý predmet nájmu a za celú dobu nájmu / dátum uzatvorenia zmluvy : 10.05.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 11.05.2012
11.5.2012Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností [PDF, 774 kB]
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatých Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 88 0706 11 00
Zverejnené dňa: 11.05.2012
11.5.2012Dodatok č. 088307361101 k Zmluve o nájme pozemku č.088307361100 [PDF, 41 kB]
Nájomca: Združenie obcí JURAVA/Dátum uzatvorenia dňa 09.05.2012
Zverejnené dňa: 11.5.2012
11.5.2012Dodatok č. 088301951201 k Zmluve o nájme pozemku č.088301951200 [PDF, 41 kB]
Nájomca : Združenie obcí JURAVA/Dátum uzatvorenia dňa 09.05.2012
Zverejnené dňa: 11.5.2012
4.5.2012Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0262 12 00 [PDF, 910 kB]
číslo zmluvy : 088302621200 / nájomca : Realcorp Development s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava / plnenie : 14 840 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 03.05.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 04.05.2012
2.5.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0283 12 00 [PDF, 295 kB]
Nájomca : Botus, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 30.04.2012 / Účinnosť zmluvy : dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na stavby na predmete nájmu
Zverejnené dňa : 02.05.2012
30.4.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088302721200 [PDF, 5 MB]
číslo zmluvy : 088302721200 / nájomca : Andrej Gabura - ARG COM, miesto podnikania: Majerníkova 3043/58, Bratislava / dátum uzatvorenia zmluvy : 27.04.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Datum zverejnenia : 30.04.2012
24.4.2012Dodatok č. 088309611001 k Zmluve o nájme pozemku č. 088309611000 [PDF, 40 kB]
Nájomca : Ing. Roman Zizič a Jana Zizičová/Dátum uzatvorenia dňa 23.04.2012/
Zverejnené dňa: 24.4.2012
23.4.2012Dodatok č. 08 83 0532 10 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0532 10 00 [PDF, 29 kB]
číslo zmluvy : 088305321000 / nájomca : GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 03 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 23.04.2012 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 23.04.2012
23.4.2012Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0261 12 00 [PDF, 1,6 MB]
číslo zmluvy : 088302611200 / nájomca : Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava / plnenie : 19 078,28 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 23.04.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 23.04.2012
20.4.2012Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 88 0646 11 00 [PDF, 953 kB]
Nájomca : spoločnosť Elonir s.r.o., IČO: 44 950 462/Dátum uzatvorenia dodatku dňa 19.04.2012
Zverejnené dňa: 20.4.2012
17.4.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088802501200 [PDF, 416 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/48 o výmere 603,54m2, LV č. 4785, v spoluvlastníckom podiele 1/2. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 17.4.2012
17.4.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088802481200 [PDF, 465 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/48 o výmere 603,54m2, LV č. 4785, v spoluvlastníckom podiele 1/6. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 17.4.2012
17.4.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0271-12-00 [PDF, 1,5 MB]
Nájomca: REALIZ a. s., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.04.2012
Zverejnené dňa: 17.4.2012
16.4.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0030 12 00 [PDF, 979 kB]
číslo zmluvy : 088300301200 / nájomca : BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislav / plnenie : 50 985 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 16.04.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 16.04.2012
16.4.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088802491200 [PDF, 445 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/48 o výmere 603,54m2, LV č. 4785, v spoluvlastníckom podiele 1/6. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 16.4.2012
16.4.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088802471200 [PDF, 453 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/48 o výmere 603,54m2, LV č. 4785, v spoluvlastníckom podiele 1/6. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 16.4.2012
12.4.2012Dodatok č. 08-83-0972-10-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08830972100 [PDF, 39 kB]
Nájomca : Konstrukt Invest s.r.o./Dátum uzatvorenia dodatku dňa 10.04.2012
Zverejnené dňa: 12.4.2012
4.4.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0188-12-00 [PDF, 3,9 MB]
Nájomca: REALIZ a. s., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy 03.04.2012
Zverejnené dňa: 04.04.2012
4.4.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0258-12-00 [PDF, 1 MB]
Nájomca: Pressburg Urban Projects a.s., Prievozská 4, 821 09 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy 03.04.2012
Zverejnené dňa: 04.04.2012
3.4.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088301731200 [PDF, 1,1 MB]
Zmluva o nájme pozemku číslo zmluvy: 088301731200 / Nájomca: CRESCO POPPER INVESTMENT a.s.,Poštova 3, 811 06 Bratislava / Plnenie: 40 212 Eur ročne. Dátum uzatvorenia zmluvy: 03.04.2012. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia.
Datum zverejnenia: 03.04.2012
2.4.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0257-12-00
Nájomca: STANISLAV A SYN, spol. s r.o., 900 51 Kráľová pri Senci 61 / Dátum uzatvorenia zmluvy 30. 03. 2012.
Dátum zverejnenia: 02. 04. 2012
30.3.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0254 12 00 [PDF, 1,4 MB]
Nájomca: WOLFSTONE, s.r.o., Segnerova 3, 841 04 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 29. 03. 2012 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 30. 03. 2012
30.3.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0256-12-00 [PDF, 644 kB]
Nájomca: S a U spol. s r.o., Plickova 9, 831 06 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy 29. 03. 2012
Dátum zverejnenia: 30. 3. 2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1993 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 68 69 70 71 -72- 73 74 75 76 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.