Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1979 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 64 65 66 67 -68- 69 70 71 72 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
3.1.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0744-12-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0744-12-00, nájomca Vladimír Baláž ZAS FANT, účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 3.1.2013
3.1.2013Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0745-12-00
Nájomca: Dagmar Mikulcová - MIKA / Dátum uzatvorenia zmluvy: 02.01.2013
Zverejnené dňa: 3.1.2013
27.12.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088807361200
Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra "E" parc. č. 4180/2 - orná pôda vo výmere 3 900 m2 zodpovedajúcu časti pozemku registra "C" parc. č. 2758 - zastavaná plocha vo výmere 3 900 m2, k.ú. Vajnory.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
21.12.2012Zmluvu o nájme pozemku č. 088307781200
Nájomca: ECOHOUSE, s.r.o., Mierová 18, 821 05 Bratislava / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.12.2012
21.12.2012Zmluvu o nájme pozemku č. 088307831200 [PDF, 526 kB]
/Nájomca: Anton Jurišta/Zodpovedný : Ing. Krištof/Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.12.2012
21.12.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0781-12-00 [PDF, 2,1 MB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0781-12-00, nájomca Panorama byty, s.r.o., účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.12.2012
17.12.2012Dodatok č. 18-83-0137-09-05 k zmluve o nájme č. 18-83-0137-09-00 [PDF, 51 kB]
Nájomca: Tehelné pole, a.s., Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku: 14.12.2012 / účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 17.12.2012
7.12.2012Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0789 05 00 [PDF, 35 kB]
Nájomca : RNDr. Peter Ostrolucký, CSc. s manželkou Helenou / Dátum uzatvorenia dohody : 07.12.2012
Zverejnené dňa : 07.12.2012
7.12.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088806751200 [PDF, 52 kB]
Zmluva o nájme časti pozemkov registra "C" v k.ú. Karlova Ves: parc. č. 1426/64 ostatné plochy vo výmere 200 m2, parc. č. 3651/1 - ostatné plochy vo výmere 130 m2, parc. č. 1674/73 - ostatné plochy vo výmere 162 m2, parc. č. 1426/367 - ostatné plochy vo výmere 22 m2, parc. č. 477/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 240 m2 a parc. č. 1674/70 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m 2, zapísaných na LV č. 46.
Zverejnené dňa: 7.12.2012
5.12.2012mluvu o nájme pozemku č. 088305931200 [PDF, 1,1 MB]
/Nájomca: Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice/Zodpovedný : Ing. Krištof/Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 05.12.2012
4.12.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0743 12 00 [PDF, 153 kB]
Nájomca : Občianske združenie SUSEDIA SAMI SEBE / Kresánkova 20, 841 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 04.12.2012 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 04.12.2012
29.11.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0676 12 00 [PDF, 432 kB]
Nájomca : DEVELOPMENT 4, a.s., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava. Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 28.11.2012. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 29.11.2012
29.11.2012Dodatok č. 08-83-0362-11-01 [PDF, 458 kB]
Dodatok č. 08-83-0362-11-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0362-11-00, nájomca Prvosienková cesta, družstvo, účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 29.11.2012
21.11.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0613-12-00 [PDF, 1,5 MB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0613-12-00, nájomca Telovýchovná jednota - Záhorák - tenisový klub, účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.11.2012
19.11.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088805531200 [PDF, 1,5 MB]
Predmetom nájmu je pozemok registra "C" KN, v k.ú. Vinohrady, parc. č. 21672/3, LV č. 4804, v celosti. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 19.11.2012
14.11.2012Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0956 08 00 [PDF, 35 kB]
Nájomca : Mário Zigmund / Dátum uzatvorenia dohody : 13.11.2012
Zverejnené dňa : 14.11.2012
12.11.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0606-12-00 [PDF, 2,5 MB]
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Trenčianska 22, 24, 26 v zastúpení spoločnosti SENES, spol. s r. o., Vlčie hrdlo, 824 10 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.11.2012
Zverejnené dňa: 12.11.2012
12.11.2012Zmluva o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08 83 0609 12 00/0099 [PDF, 2,4 MB]
Nájomca: VERO, s.r.o. Klincova 32, 821 08 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.11.2012
Zverejnené dňa: 12.11.2012
9.11.2012Zmluvu o nájme pozemkov č.08-83-0607-12-00 [PDF, 1,6 MB]
Nájomcovia:Ing.Roland Procházka a Ing.Jozef Turóci/Zodpovedný : Ing. Krištof/Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 9.11.2012
9.11.2012Zmluvu o nájme pozemkov a stavby č.07-83-0605-12000 [PDF, 1,5 MB]
Nájomca: OZ Vagus/Zodpovedný : Ing. Krištof/Účinnosť: dňom písomného protokolárneho odovzdania predmetu nájmu
Zverejnené dňa: 9.11.2012
8.11.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08805521200 [PDF, 426 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN, v k.ú. Rača parc. č. 1719, 1720, LV č. 7583, v podiele 1/5. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku.
Zverejnené dňa: 8.11.2012
25.10.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0575 12 00 [PDF, 308 kB]
číslo zmluvy : 088305751200 / nájomca : Martina Svätená, Brančská 3109/1, 851 05 Bratislava / plnenie : 726,65 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 24.10.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 25.10.2012
25.10.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0570 12 00 [PDF, 276 kB]
Nájomca : VILLA RUSTICA, s.r.o., Zámocká 36, 811 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 24.10.2012 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 25.10.2012
25.10.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088305861200 [PDF, 349 kB]
Nájomca: DAMP, spol. s.r.o., Majerníkova 23, 841 05 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 22.10.2012 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.10.2012
23.10.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08805511200 [PDF, 1,6 MB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN, v k.ú. Rača parc. č. 1719, 1720, LV č. 7583, v podiele 4/5. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku.
Zverejnené dňa: 23.10.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1979 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 64 65 66 67 -68- 69 70 71 72 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.