Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1979 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 65 66 67 68 -69- 70 71 72 73 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
23.10.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0569 12 00 [PDF, 293 kB]
Nájomca : Mgr. Art. Martin Lőrincz / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 22.10.2012 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 23.10.2012
23.10.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0567 12 00 [PDF, 266 kB]
Nájomca : JOYFUL, s.r.o., Donnerova 3, 841 04 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 22.10.2012 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 23.10.2012
23.10.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0568 12 00 [PDF, 171 kB]
Nájomca : M.J.A., Silvánska 29, 841 04 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 22.10.2012 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 23.10.2012
23.10.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0572-12-00 [PDF, 1,6 MB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0572-12-00, nájomca Občianske združenie Spolok Martina Rázusa, účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 23.10.2012
23.10.2012Dodatok č. 08 83 0310 05 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0310 05 00 [PDF, 789 kB]
číslo zmluvy : 088303100500 / nájomca : Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava / plnenie : 1,03 Eur ročne / dátum uzatvorenia dodatku : 22.10.2012 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 23.10.2012
23.10.2012Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0573 12 00 [PDF, 977 kB]
číslo zmluvy : 088305731200 / nájomca : Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava / plnenie : 1 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 22.10.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 23.10.2012
23.10.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0574 12 00 [PDF, 278 kB]
číslo zmluvy : 088305741200 / nájomca : IMPORT SK s.r.o., Čiližská 5007/28, 821 07 Bratislava / plnenie : 1 752 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 22.10.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 23.10.2012
15.10.2012DODATOK č. 2 k Zmluve o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0799-08-02 v znení Dodatku č. 1 [PDF, 33 kB]
Nájomca : JUNIS Development s.r. o. Dátum uzatvorenia dodatku: 15.10.2012
Zverejneé dňa: 15.10.2012
15.10.2012DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0800-08-01 [PDF, 33 kB]
Nájomca: JUNIS Development, s.r.o. Dátum uzatvorenia dodatku: 15.10.2012
Zverejnené dňa: 15.10.2012
12.10.2012Dodatok č. 188301370904 k Zmluve o nájme č.188301370904 [PDF, 2,5 MB]
Nájomca: TEHELNÉ POLE, a.s.
Zverejnené dňa: 12.10.2012
10.10.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0541-12-00 [PDF, 605 kB]
Nájomca: Slovenský zväz pozemného hokeja Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zverejnené dňa: 10.10.2012
5.10.2012Dodatok č. 08 83 0586 10 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0586 10 00 [PDF, 298 kB]
číslo zmluvy : 088305861000 / nájomca : Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov NEVUS, A. Gwerkovej 15, 851 04 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 04.10.2012 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 05.10.2012
5.10.2012Dodatok č. 088304950902 k Zmluve o nájme pozemku č. 088304950900 [PDF, 37 kB]
Nájomca : SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku : 04.10.2012 / Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 5.10.2012
28.9.2012Dodatok č. 08-94-1226-02-04 k Zmluve o nájme [PDF, 36 kB]
Dodatok č. 08-94-1226-02-04 k Zmluve o nájme a o budúcich zmluvách o nájme č. 08-94-1226-02-00, nájomca Mestský parkovací systém, spol. s r.o., účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 28.9.2012
28.8.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088804961200 [PDF, 1,5 MB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "C" KN, v k.ú. Dúbravka, parc. č. 3058/1 o výmere 582 m2, LV č. 847. Nájomca: Bytový dom Dúbravka s.r.o.
Zverejnené dňa: 28.8.2012
27.8.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0508-12-00 [PDF, 649 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0508-12-00, nájomca SHSM, s.r.o., účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.08.2012
24.8.2012Zmluvu o nájme pozemku č. 088304981200 [PDF, 657 kB]
Prenájom pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 7221/1 o výmere 84 m2
Zverejnené dňa: 24.08.2012
24.8.2012Zmluva o vzájomnom nájme pozemkov č. 188305221200 [PDF, 3,3 MB]
Zmluva o vzájomnom nájme pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, k. ú. Trnávka a k.ú. Karlova Ves
Nájomca: Kráľova hora,s.r.o. a Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené dňa: 24.08.2012
23.8.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088805031200 [PDF, 448 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN, v k.ú. Karlova Ves parc. č. 4421/1 o výmere 63 m2, LV č. 2755, v podiele 1/14. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku.
Zverejnené dňa: 23.8.2012
22.8.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088304881200 [PDF, 1,3 MB]
Zmluva o nájme pozemku č. 088304881200/Nájomca: Lidl Slovenská republika, v.o.s. / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.8.2012
22.8.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0473-12-00 [PDF, 2,2 MB]
Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0473-12-00 / Nájomca: REZIDENCIA STRELKOVA, s.r.o., Miletičova 17/B, 821 08 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.08.2012
Zverejnené dňa: 22.8.2012
22.8.2012Dodatok č. 08 83 0173 12 01 [PDF, 67 kB]
Dodatok č. 08 83 0173 12 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0173 12 00 / nájomca: CRESCO POPPER INVESTMENT a.s., Poštova 3, 811 06 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku: 21.08.2012 / účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 22.08.2012
22.8.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0437 12 00 [PDF, 1 MB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0437 12 00 / nájomca: DOOVDEE s.r.o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava / plnenie: 770 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy: 21.08.2012 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 22.08.2012
22.8.2012Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0174 12 00 [PDF, 920 kB]
Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0174 12 00 / nájomca: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova ulica č. 7/A, 816 16 Bratislava / plnenie: 2 170 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy: 21.08.2012 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 22.08.2012
17.8.2012Dodatok č. 088304840902 k Zmluve o nájme pozemku č. 088304840900 [PDF, 153 kB]
Spoloční nájomcovia : M.J.A. s.r.o., Silvánska 29, 841 04 Bratislava a JP Marketing s.r.o., Lazaretská 31, 811 09 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku : 17.08.2012 / Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 17.08.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1979 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 65 66 67 68 -69- 70 71 72 73 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.