Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1981 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 70 71 72 73 -74- 75 76 77 78 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
19.12.2011Dodatok č. 08 83 0126 08 02 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0126 08 00 [PDF, 198 kB]
číslo zmluvy : 088301260800 / nájomca : VODOTIKA - MG, spol. s r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 19.12.2011 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 19.12.2011
16.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0788-11-00 [PDF, 313 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0788-11-00, nájomca NOALI, s.r.o., dátum podpísania zmluvy 14.12.2011.
Zverejnené dňa: 16.12.2011
14.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088809641100 [PDF, 602 kB]
Predmetom nájmu sú časti pozemkov registra E v k.ú. Rača, parc. č. 1719 a parc. č. 1720. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciami.
Zverejnené dňa: 14.12.2011
14.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088809631100 [PDF, 588 kB]
Predmetom nájmu sú časti pozemkov registra E v k.ú. Rača, parc. č. 1719 a parc. č. 1720. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciami.
Zverejnené dňa: 14.12.2011
12.12.2011Zmluva o dlhodobom nájme pozemkov č. 18 83 0719 11 00 [PDF, 395 kB]
číslo zmluvy : 188307191100 / nájomcovia : AUPARK a.s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava a AUPARK Tower Bratislava s.r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava / plnenie : 33 091 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 09.12.2011 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 12.12.2011
12.12.2011Zmluva o dlhodobom nájme pozemku č. 18 83 0718 11 00 [PDF, 333 kB]
číslo zmluvy : 188307181100 / nájomca : AUPARK Tower Bratislava s.r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava / plnenie : 11 936 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 09.12.2011 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 12.12.2011
12.12.2011Zmluva o dlhodobom nájme pozemkov č. 18 83 0717 11 00 [PDF, 343 kB]
číslo zmluvy : 188307171100 / nájomca : AUPARK a.s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava / plnenie : 27 020 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 09.12.2011 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 12.12.2011
12.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088309681100 [PDF, 2,4 MB]
Nájomca : Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"/Dátum uzatvorenia zmluvy dňa 09.12.2011
Zverejnené dňa: 12.12.2011
9.12.2011Dodatok č. 088308421101 [PDF, 29 kB]
Nájomca : Incheba a.s., Viedenska cesta 3 - 7, 851 01 Bratislava dátum uzatvorenia dodatku : 09.12.2011 účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa: 09.12.2011
8.12.2011Nájomná zmluva č. 08 88 0998 1100 [PDF, 60 kB]
Nájomca - Združenie správy námestia, zaujmové združenie právnických osôb. Predmetom nájmu sú pozemky na ktorom je vybudovaná Promenáda Eurovea a Námestie Eurovea.
Zverejnené dňa: 8.12.2011
8.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088809551100 [PDF, 748 kB]
Predmetom nájmu sú časti pozemkov registra E v k.ú. Rača, parc. č. 3190 a parc. č. 4216. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciami.
Zverejnené dňa: 8.12.2011
5.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0971 11 00 [PDF, 1,6 MB]
Spoloční nájomcovia : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Pribišova 2 v zastúpení BYTY, spol. s r.o., sídlo : Janotova 14-16, 841 05 Bratislava a Spoločenstvo vlastníkov bytov Pribišova 4, sídlo : Pribišova 4, 841 05 Bratislava. Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 02.12.2011. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zverejnené dňa : 05.12.2011
5.12.2011Dodatok č. 08 83 0019 11 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0019 11 00 [PDF, 33 kB]
číslo zmluvy : 088300191100 / nájomca : DOMUS REAL spol. s r.o., Haanova 15, 851 04 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 05.12.2011 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 05.12.2011
1.12.2011Dodatok č. 08 83 0688 08 02 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0688 08 00 [PDF, 476 kB]
číslo zmluvy : 088306880800 / nájomca : Realcorp Development s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 01.12.2011 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 01.12.2011
1.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0401 11 00 [PDF, 738 kB]
Nájomca : PLC systems, s.r.o, ul. Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 30.11.2011 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 01.12.2011
29.11.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088809661100 [PDF, 938 kB]
Predmetom nájmu sú časti pozemkov registra E v k.ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 4396/2 a parc. č. 4396/3. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciami.
Zverejnené dňa: 29.11.2011
29.11.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0949-11-00 [PDF, 303 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0949-11-00, nájomca JUDr. Vladimír Vráblik a JUDr. Beata Vrábliková, dátum podpísania zmluvy 29.11.2011
Zverejnené dňa: 29.11.2011
29.11.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0951-11-00 [PDF, 304 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0951-11-00, nájomca Ing. Gabriela Enjalbal, dátum podpísania zmluvy 28.11.2011
Zverejnené dňa: 29.11.2011
29.11.2011Zmluva o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0952-11-00 [PDF, 1 MB]
Zmluva o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0952-11-00, nájomca: Mgr. Pavol Benčík / dátum podpísania zmluvy 28.11.2011
Zverejnené dňa: 29.11.2011
25.11.2011Dodatok č. 08 83 0296 09 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0296 09 00 [PDF, 35 kB]
číslo zmluvy : 088302960900 / nájomca : EURODOM Bratislava a.s., Kadnárova 37, 831 51 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 25.11.2011 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 25.11.2011
21.11.2011Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0841 11 00 [PDF, 283 kB]
číslo zmluvy : 088308411100 / nájomca : GLOBALPACK, s.r.o., Daxnerovo nám. č. 3, 821 08 Bratislava / plnenie : 396 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 21.11.2011/ účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 21.11.2011
21.11.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088809451100 [PDF, 740 kB]
Predmetom nájmu sú časti pozemkov registra E v k.ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 1736/1 v podiele 1/1 a parc. č. 642 v podiele 5/15. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciami.
Zverejnené dňa: 21.11.2011
18.11.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0900-11-00
Nájomca: KOVO GROUP s.r.o. Svidnícka 6, 821 03 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy 18.11.2011
14.11.2011Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0842 11 00 [PDF, 333 kB]
číslo zmluvy : 088308421100 / nájomca : Incheba, a.s., Viedenská cesta 3 - 7, 851 01 Bratislava / plnenie : 798 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 11.11.2011 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 14.11.2011
11.11.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088802851100 [PDF, 628 kB]
Predmetom nájmu je časť PK parc. č. 6099 v k.ú. Vinohrady. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 11.11.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1981 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 70 71 72 73 -74- 75 76 77 78 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.