Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1622 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 65  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
10.8.2015Dodatok č. 08 83 0285 08 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0285 08 00
číslo zmluvy : 088302850800 / nájomca : Prvá distribučná spoločnosť s.r.o., Gogoľova 18, 852 02 Bratislava / plnenie : 1 324,95 Eur/rok / dátum uzatvorenia dodatku : 07.08.2015 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 10.08.2015
25.11.2011Dodatok č. 08 83 0296 09 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0296 09 00 [PDF, 35 kB]
číslo zmluvy : 088302960900 / nájomca : EURODOM Bratislava a.s., Kadnárova 37, 831 51 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 25.11.2011 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 25.11.2011
22.12.2015Dodatok č. 08 83 0296 15 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0296 15 00
Nájomca: Lýdia Trajlinková / Dátum uzatvorenia dodatku: 22.12.2015 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 22.12.2015
12.11.2015Dodatok č. 08 83 0298 04 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0298 04 00
Spoloční nájomcovia : Zuzana Fajčíková a Milada Špačková - SAMARA / Dátum uzatvorenia dodatku : 11.11.2015 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 12.11.2015
6.6.2018Dodatok č. 08 83 0298 04 03 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0298 04 00
Dodatok č. 08 83 0298 04 03 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0298 04 00
Nájomca: Milada Špačková – SAMARA,
Dátum uzatvorenia dodatku: 04.06.2018
Dátum zverejnenia: 6.6.2018
Účinnosť dodatku: nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia
23.10.2012Dodatok č. 08 83 0310 05 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0310 05 00 [PDF, 789 kB]
číslo zmluvy : 088303100500 / nájomca : Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava / plnenie : 1,03 Eur ročne / dátum uzatvorenia dodatku : 22.10.2012 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 23.10.2012
21.3.2019Dodatok č. 08 83 0327 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0327 07 00
Názov: Dodatok č. 08 83 0327 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0327 07 00
Nájomca: SG FM, s.r.o., Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku: 18.03.2019
Zverejnený dňa: 21.03.2019
Účinnosť dodatku: nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia
18.1.2016Dodatok č. 08 83 0330 15 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0330 15 00
Nájomca: JUDr. Emília Herchlová / Dátum uzatvorenia dodatku: 18.01.2016 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Zverejnené: 18.01.2016
8.7.2016Dodatok č. 08 83 0331 10 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0331 10 00
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Vyšehradská 11,13,15, súpis.č. 3020, v zastúpení VSD s.r.o., Trebišovská 3, 821 02 Bratislava. Dátum podpísania : 08.07.2016,
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 08.07.2016
18.1.2016Dodatok č. 08 83 0331 15 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0331 15 00
Nájomca: JUDr. Tamara Válková / Dátum uzatvorenia dodatku: 18.01.2016 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Zverejnené: 18.01.2016
27.6.2017Dodatok č. 08 83 0331 15 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0331 15 00
Dodatok č. 08 83 0331 15 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0331 15 00
Nájomca: JUDr. Tamara Válková
Dátum uzatvorenia dodatku: 27.06.2017
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
13.6.2016Dodatok č. 08 83 0338 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0338 07 00
Nájomca: Ing. Beáta Kubrická a Ing. Vladimír Kubrický. Dátum uzatvorenia dodatku: 13.6.2016. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 13.06.2016
29.4.2019Dodatok č. 08 83 0348 13 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0348 13 00
Dodatok č. 08 83 0348 13 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0348 13 00
Nájomca: Ing. Juraj Dermek
Dátum uzatvorenia dodatku: 26.04.2019
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
19.11.2013Dodatok č. 08 83 0349 06 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0349 06 00
Nájomca :Jozef Haraszti a manželka Terézia Harasztiová / Dátum uzatvorenia dodatku : 18.11.2013 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 19.11.2013
21.5.2018Dodatok č. 08 83 0360 17 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0360 17 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088303601700
nájomca : Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
dátum podpísania : 21.05.2018
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 21.05.2018
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
30.5.2019Dodatok č. 08 83 0360 17 02 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0360 17 00
Dodatok č. 08 83 0360 17 02 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0360 17 00
Číslo zmluvy: 088303601700
Nájomca: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum podpísania: 30.05.2019
Dátum zverejnenia: 30.05.2019
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
8.7.2019Dodatok č. 08 83 0362 19 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0362 19 00
Dodatok č. 08 83 0362 19 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0362 19 00/ Nájomca: Richard Frimmel/ Dátum uzatvorenia dodatku: 03.07.2019/Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 08.07.2019
27.11.2017Dodatok č. 08 83 0363 08 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0363 08 00
Dodatok č. 08 83 0363 08 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0363 08 00/ Nájomca: Juraj Lovci/ Dátum uzatvorenia dodatku: 24.11.2017/Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.11.2017
17.8.2015Dodatok č. 08 83 0376 07 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0376 07 00
číslo zmluvy : 08830376070 / nájomca : DANPE, s.r.o., Lachova 20, 851 03 Bratislava / plnenie : 1 314,00 Eur/rok / dátum uzatvorenia dodatku : 11.08.2015 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 17.08.2015
23.12.2015Dodatok č. 08 83 0383 15 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0383 15 00
Nájomca : W Residence, s.r.o., sídlo Nevädzová 6E, 821 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku : 22.12.2015 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 23.12.2015
2.9.2015DODATOK č. 08 83 04 88 12 01 k Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 04 88 12 00
nájomca: Lidl Slovenská republika, v.o.s. podpísaný 02.09.2015, účinnosť deň po zverejnení.
Zverejnené dňa: 2.9.2015
15.6.2017Dodatok č. 08 83 0409 17 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0409 17 00
Nájomca: Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, zastúpená: Mgr. Petrom Pilinským, starostom
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 08 83 0409 17 01: 14.06.2017
Účinnosť Dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 15.06.2017
10.8.2015Dodatok č. 08 83 0427 01 02 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0427 01 00
číslo zmluvy : 088304270100 / nájomca : Prvá distribučná spoločnosť s.r.o., Gogoľova 18, 852 02 Bratislava / plnenie : 1 324,95 Eur/rok / dátum uzatvorenia dodatku : 07.08.2015 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 10.08.2015
30.9.2015Dodatok č. 08 83 0427 15 00 k Nájomnej zmluve č. 171/2009
Nájomca: Anna Batková / Dátum uzatvorenia dodatku: 30.09.2015 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 30.9.2015
14.3.2018Dodatok č. 08 83 0428 15 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0428 15 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088304281500
nájomca : CAPITAL PARK s. r. o., Červeňova 14, 811 03 Bratislava
dátum podpísania : 13.03.2018
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 14.03.2018
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1622 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 65  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.