Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1729 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 70  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
4.3.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0090 20 00
Nájomca: PaedDr. Blanka Bajánková

Dátum uzatvorenia zmluvy 03.03.2020
Dátum zverejnenia: 4.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
4.3.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0119 20 00
Nájomca: Katarína Vörösová

Dátum uzatvorenia zmluvy 03.03.2020
Dátum zverejnenia: 4.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
4.3.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0099 20 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0099 20 00, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc.č. 2367/4 - ostatné plochy vo výmere 38 m2, parc. č.2367/3 - ostatné plochy vo výmere 25 m2, parc. č. 2366/5 - ostatné plochy vo výmere 101 m2 a parc. č.2365/1 - ostatné plochy vo výmere 100 m2 v k. ú. Karlova Ves.

Uzatvorená dňa: 03. 03. 2020
Zverejnená dňa: 04. 03. 2020
4.3.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0088 20 00
Nájomca: Karol Kaksa a Markéta Kaksa Filagová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 03.03.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.03.2020
3.3.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0060-20-00
Nájomca: Smart City Centre s.r.o.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.02.2020
Dátum zverejnenia: 3.3.2020
Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení
3.3.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0104 20 00
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Bazovského 15, 17, 19 v zastúpení: Spoločenstvo vlastníkov bytov BAZA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.02.2020
Dátum zverejnenia: 3.3.2020
Účinnosť zmluvy: nasledujúci deň po dni jej zverejnenia
3.3.2020Zmluva o nájme pozemkov č. 088300132000
Nájomca: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. BOX 106, 820 05 Bratislava

Dátum uzatvorenia zmluvy : 28.02.2020
Dátum zverejnenia: 3.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
3.3.2020Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0146-16-00
Nájomca: CRESCO Ružinov s.r.o.

Dátum uzatvorenia dohody: 28.2.2020
Dátum zverejnenia: 3.3.2020
Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení
2.3.2020Dodatok č. 08 83 0110 04 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0110 04 00
Nájomca: Miroslav Dudáš a Eva Dudášová
Dátum uzatvorenia zmluvy 28.02.2020
Dátum zverejnenia: 2.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
2.3.2020Dodatok č. 08 83 0113 04 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0113 04 00
Nájomca: Ing. Pavol Šišolák
Dátum uzatvorenia zmluvy 28.02.2020
Dátum zverejnenia: 2.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
2.3.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0075 20 00
Nájomca: Richard Farský
Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.02.2020
Dátum zverejnenia: 2.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
2.3.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0085 20 00
Nájomca: Miloš Prelec
Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.02.2020
Dátum zverejnenia: 2.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
2.3.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0072 20 00
Nájomca: Milan Galčák a Agneša Galčáková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.02.2020
Dátum zverejnenia: 2.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
2.3.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0034 20 00
Nájomca: Anton Poživenec
Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.02.2020
Dátum zverejnenia: 2.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
2.3.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0011 20 00
Nájomca: Dobroslava Medvecová, Ing. Dobroslav Medvec
Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.02.2020
Dátum zverejnenia: 2.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
2.3.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0076 20 00
Nájomca: Daniel Dudáš
Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.02.2020
Dátum zverejnenia: 2.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
2.3.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0038 20 00
Nájomca: Miloš Král a Veronika Králová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.02.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 02.03.2020
21.2.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0023 20 00
Nájomca: František Masopust a Edita Masopustová

Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.02.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
21.2.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0035 20 00
Nájomca: Mgr. Tomáš Kán a Mgr. Silvia Kánová

Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.02.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
21.2.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0037 20 00
Nájomca: Mgr. Tomáš Kán a Mgr. Silvia Kánová

Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.02.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
21.2.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0036 20 00
Nájomca: Mgr. Tomáš Kán a Mgr. Silvia Kánová

Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.02.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
13.2.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0064-20-00
Nájomca: KPRHT 4, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

Dátum podpísania zmluvy: 13.2.2020
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 13.2.2020
13.2.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0004 20 00
Nájomca: Beskydská 10 s.r.o., so sídlom Štefanovičova 12 v Bratislave
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.02.2020
Zverejnená dňa: 13.02.2020
Účinnosť zmluvy: nasledujúci deň po dni jej zverejnenia
12.2.2020Zmluva o nájme pozemku č. 088800422000
Zmluva o nájme pozemku č. 088800422000, ktorej predmetom je prenájom pozemkov registra E KN parc. č. 4166/3 vo výmere 1845 m2 a parc. č. 4928/1 vo výmere 154 m2 v k. ú. Vajnory.

Uzatvorená dňa: 12. 02. 2020
Zverejnená dňa: 12. 02. 2020
12.2.2020Zmluva o nájme pozemku č. 088800432000
Zmluva o nájme pozemku č. 088800432000, ktorej predmetom je prenájom pozemkov registra E KN parc. č. 4166/3 vo výmere 1845 m2 a parc. č. 4928/1 vo výmere 154 m2 v k. ú. Vajnory.

Uzatvorená dňa: 12. 02. 2020
Zverejnená dňa: 12. 02. 2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1729 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 70  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.