Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1687 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
10.1.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0879 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0879 19 00
Nájomca: Ing. Jozef Sámela a Etela Sámelová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 10.01.2020
7.1.2020Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0900 19 00
Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0900 19 00

Nájomca: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum uzatvorenia zmluvy: 07.01.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 07.01.2020
23.12.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0918 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0918 19 00
Nájomca: Marta Padrtová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 23.12.2019
20.12.2019Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0623-14-00 v znení Dodatku č. 08-83-0623-14-01
Nájomca: Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava 1
Dátum podpísania dohody: 19.12.2019
Účinnosť dohody - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 20.12.2019
19.12.2019Nájomná zmluva s právom stavby č. 804959015-2-2019-NZsPS číslo hlavného mesta 08 88 0878 19 00
Nájomná zmluva s právom stavby č. 804959015-2-2019-NZsPS číslo hlavného mesta 08 88 0878 19 00, ktorej predmetom je pozemok registra "C" KN parc. č. 3045/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 492 m2 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 16. 12. 2019
Zverejnená dňa 19. 12. 2019
17.12.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0873-19-00
Nájomca: MONARCH, akciová spoločnosť, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 16.12.2019
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 17.12.2019
17.12.2019Zmluva o nájme pozemkov č. 08 88 0919 19 00
Zmluva o nájme pozemkov č. 08 88 0919 19 00, ktorej predmetom je prenájom pozemkov registra "C" KN parc. č. 1111/1, 1329/2,3, 1441/42, 1565 a nasl. v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 16. 12. 2019
Zverejnená dňa: 17. 12. 2019
17.12.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0886 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0886 19 00
Nájomca: Jana Cocherová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 17.12.2019
17.12.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0885 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0885 19 00
Nájomca: Jana Cocherová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 17.12.2019
16.12.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0590 19 00
Nájomca: Miroslav Franc
Dátum uzatvorenia zmluvy 12.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 16.12.2019
13.12.2019Zmluva o nájme pozemku 08 83 0864 19 00
Nájomca: Ján Kútny a Ľudmila Kútna
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 13.12.2019
13.12.2019Zmluva o nájme pozemku 08 83 0846 19 00
Nájomca: Vít Fekete, Jarmila Feketová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 13.12.2019
13.12.2019Zmluva o nájme pozemku 08 83 0858 19 00
Nájomca: Pavel Lavrovič
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 13.12.2019
13.12.2019Zmluva o nájme pozemku 08 83 0815 19 00
Nájomca: Ivona Biskupičová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 13.12.2019
13.12.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0787-19-00 [PDF, 878 kB]
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Rezedová 3 v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.12.2019
Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení
Dátum zverejnenia: 13.12.2019
13.12.2019Zmluva o nájme pozemku 08 83 0750 19 00
Nájomca: Miloš Falat a Eva Falatová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 13.12.2019
10.12.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0871-19-00
Nájomca: NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 10.12.2019
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 10.12.2019
2.12.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0822 19 00
Nájomca : Materská škola Vincenta de Paul, Chlumeckého 12, 821 03 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 28.11.2019
Dátum zverejnenia: 02.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejneni
28.11.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0667 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0667 19 00
Nájomca: Július Krempaský
Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.11.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 28.11.2019
15.11.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0741 19 00
Nájomca: Ing. Tatjana Mišeková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 14.11.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 15.11.2019
15.11.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0649 19 00
Nájomca: Ing. René Naď, PhD. a Ing. Katarína Naďová
Dátum uzatvorenia zmluvy 14.11.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 15.11.2019
14.11.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0655-19-00
Nájomca: Ing. Boris Deglovič a Ing. Soňa Deglovičová
Dátum podpísania zmluvy: 14.11.2019
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 14.11.2019
11.11.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0668 19 00
Nájomca: Ing. Miroslav Szabó
Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.11.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 11.11.2019
11.11.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0740 19 00
Nájomca: Peter Chmelický
Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.11.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 11.11.2019
11.11.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0749-19-00
Nájomca: APIS home, s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 8.11.2019
Dátum zverejnenia: 11.11.2019
Účinnosť zmluvy: 12.11.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1687 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.