Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1687 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
16.7.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0432 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0432 19 00/ Nájomca: Anna Starečková/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.07.2019/Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.07.2019
16.7.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0412 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0412 19 00/ Nájomca: Andrej Šíp a Elena Šípová/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.07.2019/Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.07.2019
10.7.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 04 59 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 04 59 19 00, ktorej predmetom majetkoprávne usporiadanie pozemku pod komunikáciou Radvanská - pozemok registra "E" parc. č. 1763 - záhrady vo výmere 116 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 09. 07. 2019
Zverejnená dňa: 10. 07. 2019
9.7.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0422-19-00
Nájomca: Esterhazy Real Estate s.r.o., Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 4.7.2019
Dátum zverejnenia: 9.7.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
8.7.2019Dodatok č. 08 83 0160 18 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0160 18 00
Dodatok č. 08 83 0160 18 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0160 18 00
Nájomca: Peter Sagál
Dátum uzatvorenia zmluvy 04.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
8.7.2019Dodatok č. 08 83 0362 19 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0362 19 00
Dodatok č. 08 83 0362 19 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0362 19 00/ Nájomca: Richard Frimmel/ Dátum uzatvorenia dodatku: 03.07.2019/Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 08.07.2019
3.7.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0389 19 00
Nájomca: Dr. Ing. Elena Glváčová
Dátum uzatvorenia zmluvy 02.07.2019
Dátum zverejnenia: 03.07.2019
Účinnosť zmluvy: 04.07.2019
2.7.2019Zmluva o nájme pozemku č. 088802771900
Zmluva o nájme pozemku č. 088802771900, ktorej predmetom je majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod komunikáciou pozemok registra "E" parc. č. 4573/3 orná pôda o výmere 164 m2 a pozemku registra "E" parc. č. 4573/4 orná pôda o výmere 163 m2 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 03. 06. 2019
Zverejnená dňa: 02. 07. 2019
26.6.2019Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0282 1900
Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0282 1900, ktorej predmetom je majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod komunikáciou pozemok registra "C" parc. č. 4341/66 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 662 m2 v k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 24. 06. 2019
Zverejnená dňa: 26. 06. 2019
25.6.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0427 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0427 19 00/ Nájomca: Július Šorm/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.06.2019/Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.06.2019
25.6.2019Dodatok č. 08 83 0275 08 02 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0275 08 00 [PDF, 509 kB]
Číslo zmluvy: 088302750800
Nájomca: MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
Dátum podpísania: 25.06.2019
Dátum zverejnenia: 25.06.2019
Dátum účinnosti: 26.06.2019
12.6.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0352 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0352 19 00
Nájomca: Ivan Kičikolev
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.06.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
11.6.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0315 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0315 19 00
Nájomca: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, so sídlom Námestie sv. Františka 8 v Bratislave
Dátum uzatvorenia zmluvy: 07.06.2019
Zverejnená dňa: 11.06.2019
Účinnosť zmluvy: nasledujúci deň po dni jej zverejnenia
10.6.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0339 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0339 19 00
Nájomcovia: Vladimír Kovalčík, Jana Kovalčíková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 06.06.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
10.6.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0307-19-00
Nájomca: ReSpect, s.r.o., Michalská 5, 811 01 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 7.6.2019
Dátum zverejnenia: 10.6.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
7.6.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0386 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0386 19 00/ Nájomca: Vladimír Karník/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 06.06.2019/Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 07.06.2019
7.6.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0362 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0362 19 00/ Nájomca: Richard Frimmel/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 06.06.2019/Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 07.06.2019
7.6.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0290 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0290 19 00
Nájomca: Konstrukt Invest s.r.o., Halašova 10, 831 03 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy : 07.06.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
7.6.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0351 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0351 19 00
Nájomca: Ing. arch. Katarína Štefková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 06.06.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
30.5.2019Dodatok č. 08 83 0360 17 02 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0360 17 00
Dodatok č. 08 83 0360 17 02 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0360 17 00
Číslo zmluvy: 088303601700
Nájomca: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum podpísania: 30.05.2019
Dátum zverejnenia: 30.05.2019
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
30.5.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0180 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0180 19 00, ktorej predmetom je časť pozemku registra "C" parc. č. 1478/2 - záhrada o výmere 126 m2 v k. ú. Karlova Ves.

Uzatvorená dňa: 21. 05. 2019
Zverejnená dňa: 30. 05. 2019
22.5.2019Zmluva o nájme pozemku č. 088801631900 [PDF, 567 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 088801631900, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra "E" parc. č. 1234/3 - orná pôda o výmere 6683m2 v k. ú. Jarovce.

Uzatvorená dňa: 17. 04. 2019
Zverejnená dňa: 22. 05. 2019
21.5.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0258 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0258 19 00
Nájomcovia: Margita Nemcová, Ing. Peter Nemec, MUDr. Darina Buzássyová, MUDr. Pavol Nemec
Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.05.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
21.5.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0218 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0218 19 00
Nájomca: Ing. Michal Majtán, PhD.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.05.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
21.5.2019Zmluva o nájme pozemku č. 088801741900 [PDF, 211 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 088801741900, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra "E" parc. č. 1313 - orná pôda vo výmere 723 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 10. 04. 2019
Zverejnená dňa: 21. 05. 2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1687 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.