Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1683 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 68  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
13.2.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0064-20-00
Nájomca: KPRHT 4, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

Dátum podpísania zmluvy: 13.2.2020
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 13.2.2020
13.2.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0004 20 00
Nájomca: Beskydská 10 s.r.o., so sídlom Štefanovičova 12 v Bratislave
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.02.2020
Zverejnená dňa: 13.02.2020
Účinnosť zmluvy: nasledujúci deň po dni jej zverejnenia
12.2.2020Zmluva o nájme pozemku č. 088800422000
Zmluva o nájme pozemku č. 088800422000, ktorej predmetom je prenájom pozemkov registra E KN parc. č. 4166/3 vo výmere 1845 m2 a parc. č. 4928/1 vo výmere 154 m2 v k. ú. Vajnory.

Uzatvorená dňa: 12. 02. 2020
Zverejnená dňa: 12. 02. 2020
12.2.2020Zmluva o nájme pozemku č. 088800432000
Zmluva o nájme pozemku č. 088800432000, ktorej predmetom je prenájom pozemkov registra E KN parc. č. 4166/3 vo výmere 1845 m2 a parc. č. 4928/1 vo výmere 154 m2 v k. ú. Vajnory.

Uzatvorená dňa: 12. 02. 2020
Zverejnená dňa: 12. 02. 2020
12.2.2020Zmluva o nájme pozemku č. 088800412000
Zmluva o nájme pozemku č. 088800412000, ktorej predmetom je prenájom pozemkov registra E KN parc. č. 4166/3 vo výmere 1845 m2 a parc. č. 4928/1 vo výmere 154 m2 v k. ú. Vajnory.

Uzatvorená dňa: 12. 02. 2020
Zverejnená dňa: 12. 02. 2020
12.2.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0033 20 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0033 20 00
Nájomca: Rastislav Duda
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.02.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.02.2020
11.2.2020Dodatok č. 08 83 0359 11 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0359 11 00
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Jána Stanislava 22-28 a administratívy č. 2 na ulici Jána Stanislava 28A
Dátum uzatvorenia dodatku: 11.02.2020
Zverejnený dňa: 11.02.2020
Účinnosť dodatku: nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia
7.2.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0029 20 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0029 20 00
Nájomca: Juraj Kónya a Oľga Kónyová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 06.02.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 07.02.2020
5.2.2020Zmluva o nájme pozemku č. 088804891900
Zmluva o nájme pozemku č. 088804891900, ktorej predmetom je prenájom pozemkov registra C KN parc. č. 1159/100 - orná pôda o výmere 89 m2, parc. č. 1159/200 - orná pôda vo výmere 723 m2, parc. č. 1160/100 - orná pôda vo výmere 63 m2 a parc. č. 1160/200 - orná pôda vo výmere 453 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 05. 02. 2020
Zverejnená dňa: 05. 02.2020
24.1.2020Zmluva o nájme pozemkov č. 08 88 0923 19 00
Zmluva o nájme pozemkov č. 08 88 0923 19 00, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra C KN parc. č. 1866/82 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3764 m2 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 24. 01. 2020
Zverejnená dňa: 24. 01. 2020
23.1.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0891 19 00
Nájomca: Anna Písečná

Dátum uzatvorenia zmluvy: 22.01.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
23.1.2020Dodatok č. 08 83 0472 06 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0472 06 00
Nájomca: Štefánia Blažíčková, Vladimír Blažíček

Dátum uzatvorenia dodatku: 22.01.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
20.1.2020Zmluva o nájme pozemku č. 088300022000
Nájomca: RNDr. Marianna Cíchová, , Ing. Martin Abrhan, Ing. Tomáš Bartek, Mgr. Roman Kerhát, Ngoc Nguyen Ba, Ing. Stanislav Gális

Dátum uzatvorenia zmluvy : 16.01.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
17.1.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0813 19 00 [PDF, 602 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0813 19 00
Nájomca: Peter Horník
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.01.2020
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
17.1.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0868 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0868 19 00
Nájomca: Martin Alexander a Romana Alexandrová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.01.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 17.01.2020
14.1.2020Nájomná zmluva o nájme pozemkov č. BA/2019/330/103
Nájomná zmluva o nájme pozemkov č. BA/2019/330/103, ktorej predmetom je prenájom časti pozemkov registra C KN parc. č. 71, 72, 73, 1112, 1113 a nasl. v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 10. 01. 2020
Zverejnená dňa: 14. 01. 2020
13.1.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0814 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0814 19 00
Nájomca: Barbora Krupová a Boris Krupa
Dátum uzavretia zmluvy: 12.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnená dňa: 13.01.2020
10.1.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0927 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0927 19 00
Nájomca: Pavol Girovský
Dátum uzatvorenia zmluvy: 20.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 10.01.2020
10.1.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0867 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0867 19 00
Nájomca: Soňa Pekariková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 20.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 10.01.2020
10.1.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0833 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0833 19 00
Nájomca: Monika Farkašová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 10.01.2020
10.1.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0658 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0658 19 00
Nájomca: Ing. Peter Volařík a MUDr. Viera Volaříková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 10.01.2020
10.1.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0879 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0879 19 00
Nájomca: Ing. Jozef Sámela a Etela Sámelová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 10.01.2020
7.1.2020Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0900 19 00
Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0900 19 00

Nájomca: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum uzatvorenia zmluvy: 07.01.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 07.01.2020
23.12.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0918 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0918 19 00
Nájomca: Marta Padrtová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 23.12.2019
20.12.2019Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0623-14-00 v znení Dodatku č. 08-83-0623-14-01
Nájomca: Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava 1
Dátum podpísania dohody: 19.12.2019
Účinnosť dohody - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 20.12.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1683 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.