Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1615 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 65  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
29.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Galérie
Nájomca: RNDr., MSc., BSc., Anton Zajac PhD.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 33/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 30.06.2021
Dátum zverejnenia: 02.07.2021
Dátum účinnosti: 03.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
28.6.2021Dodatok č. 07 83 0259 20 01 k Nájomnej zmluve č. 07 83 0259 20 00
Zabezpečenie dodávky služieb spojených s nájmom a úprava zálohových platieb za služby spojené s nájmom
Číslo dodatku zmluvy: 07 83 0259 20 01
Dátum uzatvorenia: 18.06.2021
Dátum zverejnenia: 28.06.2021
Dátum účinnosti: 29.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
23.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Galérie
Nájomca: Natália Kisková
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 32/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 02.07.2021
Dátum účinnosti: 03.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
23.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Mgr. art. Jozef Horváth, ArtD.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 31/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 17.06.2021
Dátum zverejnenia: 02.07.2021
Dátum účinnosti: 03.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
17.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Dúhový PRIDE Bratislava
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 29/2021
Výška nájmu: 500,- eur
Dátum uzatvorenia: 17.06.2021
Dátum zverejnenia: 30.06.2021
Dátum účinnosti: 01.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
17.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Nadácia Jána Cikkera
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 28/2021
Výška nájmu: 350,- eur
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
16.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Ing. Naďa Kahajová
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 26/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 08.06.2021
Dátum zverejnenia: 18.06.2021
Dátum účinnosti: 19.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
15.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 27/2021
Výška nájmu: 200,- eur
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 15.06.2021
Dátum účinnosti: 16.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
14.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene, Zasália Zrkadlovej siene, Nádv. sv. Juraja
Nájomca: Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 25/2021
Výška nájmu: 925,- eur
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Zverejnenie dňa: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
14.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Veľvyslanectvo Maďarska
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 23/2021
Výška nájmu: 475,- eur
Dátum uzatvorenia: 08.06.2021
Zverejnenie dňa: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
7.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Spoločnosť priateľov dobrej hudby
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 22/2021
Výška nájmu: 325,- eur
Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Zverejnenie dňa: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
7.6.2021Prenájom Justiho siene
Nájomca: Mgr. art. Juraj Kadlečík
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 21/2021
Výška nájmu: 200,- eur
Dátum uzatvorenia: 11.06.2021
Zverejnenie dňa: 12.6.2021
Dátum účinnosti: 13.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
7.6.2021Prenájom Nádvoria sv. Juraja a Nádvoria sv. J. Nepomúckeho
Nájomca: Konferencia biskupov Slovenska
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 20/2021
Výška nájmu: 200,- eur.
Dátum uzatvorenia: 07.06.2021
Zverejnenie dňa: 07.06.2021
Dátum účinnosti: 08.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
7.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Freunde der Bruno Walter Musiktage - Priatelia Hudobných dní Bruna Waltera, o.z.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 19/2021 Výška nájmu: 400,- eur.
Dátum uzatvorenia: 5.6.2021
Dátum zverejnenia: 6.6.2021
Dátum účinnosti: 7.6.2021
Oddelenie vnútornej správy
31.5.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Hudobné centrum
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 17/2021
Výška nájmu: 375,- eur
Dátum uzatvorenia: 26.05.2021
Zverejnenie dňa: 31.5.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
31.5.2021Prenájom Nádvoria sv. Juraja a miestnosti č. 19
Nájomca: Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie, o. z.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 16/2021
Výška nájmu: 400,- eur
Dátum uzatvorenia: 23.05.2021
Zverejnenie dňa: 31.5.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
31.5.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Hilaris o. z.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 15/2021
Výška nájmu: 550,- eur
Dátum uzatvorenia: 28.05.2021
Zverejnenie dňa: 31.5.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
31.5.2021Dodatok č. 07 88 0225 13 02 k Nájomnej zmluve č. 07 88 0225 13 00
Dodatok č. 07 88 0225 13 02 k Nájomnej zmluve č. 07 88 0225 13 00 uzavretej s nájomcom: ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie. Predmetom dodatku je odpustenie povinnosti nájomcu zrealizovať v roku 2021 investície do budovy Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19 v sume 79.891,11 Eur vrátane DPH.
Dátum uzatvorenia: 25.05.2021
Zverejnenie dňa: 31.05.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
Sekcia správy nehnuteľností
31.5.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Galérie
Nájomca: Zuzana Molnárová
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 14/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 24.05.2021
Zverejnenie dňa: 31.5.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
31.5.2021Prenájom Zrkadlovej siene, Kaplnky sv. Ladislava a Galérie
Nájomca Peter Kolárik
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 12/2021
Výška nájmu: 100,- eur
Dátum uzatvorenia: 14.05.2021
Zverejnenie dňa: 31.05.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
25.5.2021Dodatok č. 07 83 0040 10 01 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0040 10 00
Nájomca: Únia miest Slovenska
Dátum uzatvorenia Dodatku : 21.05.2021
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.05.2021
25.5.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 13/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 25.05.2021
Zverejnenie dňa: 31.05.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
19.5.2021Prenájom Justiho siene
Nájomca: Národné osvetové centrum
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 11/2021
Výška nájmu: 200,- eur
Dátum uzatvorenia: 19.05.2021
Zverejnenie dňa: 23.05.2021
Dátum účinnosti: 24.5.2021
Oddelenie vnútornej správy
14.5.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Galérie
Nájomca: Tomáš Kučečka
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 10/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 14.05.2021
Zverejnenie dňa: 14.5.2021
Dátum účinnosti: 15.5.2021
Oddelenie vnútornej správy
14.5.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Galérie
Nájomca: Tomáš Forgáč
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 9/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 13.05.2021
Zverejnenie dňa: 14.5.2021
Dátum účinnosti: 15.5.2021
Oddelenie vnútornej správy

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1615 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 65  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.