Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1623 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 65  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
31.5.2021Dodatok č. 07 88 0225 13 02 k Nájomnej zmluve č. 07 88 0225 13 00
Dodatok č. 07 88 0225 13 02 k Nájomnej zmluve č. 07 88 0225 13 00 uzavretej s nájomcom: ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie. Predmetom dodatku je odpustenie povinnosti nájomcu zrealizovať v roku 2021 investície do budovy Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19 v sume 79.891,11 Eur vrátane DPH.
Dátum uzatvorenia: 25.05.2021
Zverejnenie dňa: 31.05.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
Sekcia správy nehnuteľností
31.5.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Galérie
Nájomca: Zuzana Molnárová
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 14/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 24.05.2021
Zverejnenie dňa: 31.5.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
31.5.2021Prenájom Zrkadlovej siene, Kaplnky sv. Ladislava a Galérie
Nájomca Peter Kolárik
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 12/2021
Výška nájmu: 100,- eur
Dátum uzatvorenia: 14.05.2021
Zverejnenie dňa: 31.05.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
25.5.2021Dodatok č. 07 83 0040 10 01 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0040 10 00
Nájomca: Únia miest Slovenska
Dátum uzatvorenia Dodatku : 21.05.2021
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.05.2021
25.5.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 13/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 25.05.2021
Zverejnenie dňa: 31.05.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
19.5.2021Prenájom Justiho siene
Nájomca: Národné osvetové centrum
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 11/2021
Výška nájmu: 200,- eur
Dátum uzatvorenia: 19.05.2021
Zverejnenie dňa: 23.05.2021
Dátum účinnosti: 24.5.2021
Oddelenie vnútornej správy
14.5.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Galérie
Nájomca: Tomáš Kučečka
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 10/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 14.05.2021
Zverejnenie dňa: 14.5.2021
Dátum účinnosti: 15.5.2021
Oddelenie vnútornej správy
14.5.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Galérie
Nájomca: Tomáš Forgáč
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 9/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 13.05.2021
Zverejnenie dňa: 14.5.2021
Dátum účinnosti: 15.5.2021
Oddelenie vnútornej správy
14.5.2021Prenájom Zrkadlovej siene, Kaplnky sv. Ladislava a Galérie
Nájomca: Anita Vargová
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 8/2021
Výška nájmu: 100,- eur
Dátum uzatvorenia: 13.05.2021
Zverejnenie dňa: 14.5.2021
Dátum účinnosti: 15.5.2021
Oddelenie vnútornej správy
29.4.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Galérie
Nájomca: PhDr. Miriam Jamrišková
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 6/2021
Výška nájmu: 100,- eur
Dátum uzatvorenia: 29.04.2021
Zverejnenie dňa: 30.4.2021
Dátum účinnosti: 1.5.2021
Oddelenie vnútornej správy
28.4.2021Prenájom Zrkadlovej sieni a historických priestorov Primaciálneho paláca
Nájomca: VIRUSfilm s. r. o.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 28.04.2021
Zverejnenie dňa: 28.4.2021
Oddelenie vnútornej správy
19.4.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2021
Výška nájmu: 375,- eur
Dátum uzatvorenia: 19.04.2021
Zverejnenie dňa: 19.4.2021
Oddelenie vnútornej správy
19.4.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Hilaris O.Z.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Výška nájmu: 450,- eur
Dátum uzatvorenia: 19.04.2021
Zverejnenie dňa: 23.4.2021
Dátum účinnosti: 24.4.2021
Oddelenie vnútornej správy
15.4.2021Dodatok č. 07 83 0001 11 04 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0001 11 00
Nájomca: EKOPALETA, spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia Dodatku : 12.04.2021
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.04.2021
15.4.2021Dodatok č. 07 83 0316 17 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0316 17 00
Nájomca: ALEDA BAGS, s.r.o.
Dátum uzatvorenia Dodatku : 06.04.2021
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.04.2021
30.3.2021Dodatok č. 07 83 0258 20 00 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0258 20 00
Nájomca: Public image, spol. s s. r.o.
Dátum uzatvorenia Dodatku : 09.03.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 30.03.2021
25.3.2021Zmluva o nájme vitrín č. 07 88 0102 21 00
Zmluva o nájme 7 vitrín v podchode na Klariskej ulici spoločnosti skyeye, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2021
Dátum zverejnenia: 25.03.2021
Dátum účinnosti: 26.03.2021
Sekcia správy nehnuteľností
25.3.2021Zmluva o nájme vitrín č. 07 88 0103 21 00
Zmluva o nájme 7 vitrín v podchode na Klariskej ulici
Dátum uzatvorenia: 25.03.2021
Dátum zverejnenia: 25.03.2021
Dátum účinnosti: 26.03.2021
Sekcia správy nehnuteľností
22.3.2021Prenájom historických priestorov Primaciálneho paláca
Nájomca: FilmCraft, s.r.o.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci Výška nájmu: 3050,- eur
Dátum uzatvorenia: 19.03.2021
Zverejnenie dňa: 22.3.2021
Dátum účinnosti: 23.2.2021
Oddelenie vnútornej správy
15.3.2021Dodatok č. 07 83 0833 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garáže 07 83 0833 18 00
Nájomca: Rudolf Maroš, Hany Meličkovej 11/C, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0833 18 01: 10.03.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.03.2021
19.2.2021ZMLUVA O NÁJME PRIESTORU - KRÁTKODOBÝ NÁJOM
Nájomca: Slovenský šachový zväz
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2021
Výška nájmu: 400,- eur
Dátum uzatvorenia: 18.02.2021
Zverejnenie dňa: 19.2.2021
Dátum účinnosti: 20.2.2021
Oddelenie vnútornej správy
15.2.2021Zmluva o nájme vitríny č. 08 83 0890 20 00
Zmluva o nájme vitríny na oplotení areálu kina Zora v Trnávke
Dátum uzatvorenia: 15.02.2021
Dátum zverejnenia: 15.02.2021
Dátum účinnosti: 16.02.2021
Sekcia správy nehnuteľností
9.2.2021Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2021
Nájomca: FilmCraft, s.r.o.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Výška nájmu: 1700,- eur
Zverejnenie dňa 9.2.2021
Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy
20.1.2021Dodatok č. 07 97 0231 6 04 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garáže 07 97 0231 6 00
Nájomca: Róbert Konigsbauer, Odborárske námestie 4, 811 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 97 0231 6 04: 14.1.2021
Dátum Zverejnenia: 20.1.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
16.12.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0872 20 00
Nájomca: Patrícia Šimbochová SIPA
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.12.2020
Dátum zverejnenia: 16.12.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1623 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 65  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.