Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1600 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 64  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
20.7.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Hudobné centrum
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 39/2021
Výška nájmu: 350,- eur
Dátum uzatvorenia: 22.07.2021
Dátum zverejnenia: 23.07.2021
Dátum účinnosti: 24.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
16.7.2021Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 120/2006 [PDF, 1,2 MB]
Dodatok č. 3 K Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 120/2006 zo dňa 09.03.2006 v znení neskorších dodatkov číslo 1 zo dňa 07.10.2008 a číslo 2 zo dňa 07.01.2009 uzatvorená medzi prenajímateľom Mestská časť Bratislava - Nové mesto a nájomcom Hlavné mesto SR Bratislava.
Predmet zmluvy: nebytové priestory v Bratislave, Hálková 11.
Cena: 1 € za celý prdmet nájmu.
Dátum zverejnenia: 16.07.2021.
14.7.2021Dodatok č. 07 83 0133 06 03 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0133 06 00
Úprava podmienok nájmu pri vykonaní zmeny na predmete nájmu, pri vzniku havárie a pri skončení nájmu.
Dátum uzatvorenia: 13.07.2021
Dátum zverejnenia: 14.07.2021
Dátum účinnosti: 15.07.2021
Oddelenie nájmov majetku
14.7.2021Prenájom Justiho siene
Nájomca: Občianske združenie Galéria drôtu
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 38/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 14.07.2021
Dátum zverejnenia: 16.07.2021
Dátum účinnosti: 17.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
12.7.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Sinfonietta Bratislava OZ
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 37/2021
Výška nájmu: 525,- eur
Dátum uzatvorenia: 06.07.2021
Dátum zverejnenia: 12.07.2021
Dátum účinnosti: 13.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
7.7.2021Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 39/2021/SMI, MsP/21/00044 [PDF, 1,9 MB]
Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi prenajímateľom Mestská časť Bratislava - Rača a nájomcom Hlavné mesto SR Bratislava.
Predmet nájmu: prenájom miestnosti 35,1 m2 na 3. nadzemnom podlaží Nemeckého kultúrneho domu, Barónka č. 3, 8312 06 Bratislava - Rača.
Cena: 1 €/rok, služby 30 €/mesiac.
Dátum zverejnenia: 07.07.2021.
6.7.2021Dodatok č. 08 83 0340 14 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 08 83 0340 14 00
úprava podmienok nájmu pri vykonaní zmeny na predmete nájmu, pri vzniku havárie a pri skončení nájmu.
Dátum uzatvorenia: 28.06.2021
Dátum zverejnenia: 06.07.2021
Dátum účinnosti: 07.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
1.7.2021Prenájom Zrkadlovej siene, Zasália a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Hudobné centrum
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 36/2021
Výška nájmu: 425,- eur
Dátum uzatvorenia: 30.06.2021
Dátum zverejnenia: 05.07.2021
Dátum účinnosti: 06.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
1.7.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Hudobné centrum
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 35/2021
Výška nájmu: 450,- eur
Dátum uzatvorenia: 30.06.2021
Dátum zverejnenia: 04.07.2021
Dátum účinnosti: 05.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
30.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 34/2021
Výška nájmu: 375,- eur
Dátum uzatvorenia: 30.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.07.2021
Dátum účinnosti: 02.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
29.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Galérie
Nájomca: RNDr., MSc., BSc., Anton Zajac PhD.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 33/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 30.06.2021
Dátum zverejnenia: 02.07.2021
Dátum účinnosti: 03.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
28.6.2021Dodatok č. 07 83 0259 20 01 k Nájomnej zmluve č. 07 83 0259 20 00
Zabezpečenie dodávky služieb spojených s nájmom a úprava zálohových platieb za služby spojené s nájmom
Číslo dodatku zmluvy: 07 83 0259 20 01
Dátum uzatvorenia: 18.06.2021
Dátum zverejnenia: 28.06.2021
Dátum účinnosti: 29.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
23.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Galérie
Nájomca: Natália Kisková
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 32/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 02.07.2021
Dátum účinnosti: 03.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
23.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Mgr. art. Jozef Horváth, ArtD.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 31/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 17.06.2021
Dátum zverejnenia: 02.07.2021
Dátum účinnosti: 03.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
17.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Dúhový PRIDE Bratislava
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 29/2021
Výška nájmu: 500,- eur
Dátum uzatvorenia: 17.06.2021
Dátum zverejnenia: 30.06.2021
Dátum účinnosti: 01.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
17.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Nadácia Jána Cikkera
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 28/2021
Výška nájmu: 350,- eur
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
16.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Ing. Naďa Kahajová
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 26/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 08.06.2021
Dátum zverejnenia: 18.06.2021
Dátum účinnosti: 19.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
15.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 27/2021
Výška nájmu: 200,- eur
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 15.06.2021
Dátum účinnosti: 16.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
14.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene, Zasália Zrkadlovej siene, Nádv. sv. Juraja
Nájomca: Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 25/2021
Výška nájmu: 925,- eur
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Zverejnenie dňa: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
14.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Veľvyslanectvo Maďarska
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 23/2021
Výška nájmu: 475,- eur
Dátum uzatvorenia: 08.06.2021
Zverejnenie dňa: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
7.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Spoločnosť priateľov dobrej hudby
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 22/2021
Výška nájmu: 325,- eur
Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Zverejnenie dňa: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
7.6.2021Prenájom Justiho siene
Nájomca: Mgr. art. Juraj Kadlečík
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 21/2021
Výška nájmu: 200,- eur
Dátum uzatvorenia: 11.06.2021
Zverejnenie dňa: 12.6.2021
Dátum účinnosti: 13.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
7.6.2021Prenájom Nádvoria sv. Juraja a Nádvoria sv. J. Nepomúckeho
Nájomca: Konferencia biskupov Slovenska
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 20/2021
Výška nájmu: 200,- eur.
Dátum uzatvorenia: 07.06.2021
Zverejnenie dňa: 07.06.2021
Dátum účinnosti: 08.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
7.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Freunde der Bruno Walter Musiktage - Priatelia Hudobných dní Bruna Waltera, o.z.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 19/2021 Výška nájmu: 400,- eur.
Dátum uzatvorenia: 5.6.2021
Dátum zverejnenia: 6.6.2021
Dátum účinnosti: 7.6.2021
Oddelenie vnútornej správy
31.5.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Hudobné centrum
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 17/2021
Výška nájmu: 375,- eur
Dátum uzatvorenia: 26.05.2021
Zverejnenie dňa: 31.5.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
Oddelenie vnútornej správy

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1600 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 64  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.