Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1615 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 65  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
18.11.2020Dodatok č. 07 83 0369 07 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0369 07 00
Nájomca: ANTIKVARIÁT STEINER, spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia dodatku: 10.11.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 18.11.2020
16.11.2020Prenájom Galérie
Nájomca: STUDIO 727, s.r.o. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 91/2020 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 14.11.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 13.11.2020
13.11.2020Dodatok č. 07 83 0271 15 01 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0271 15 00
Nájomca : Tanečný klub „DANUBE“ Bratislava, sídlo: Janotova 14, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0271 15 01 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0271 15 00 : 11.11.2020
Dátum zverejnenia dodatku: 13.11.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
12.11.2020Dodatok č. 07 83 0356 12 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0356 12 00
Nájomca: BIOSCOP Bratislava s.r.o.
Dátum uzatvorenia dodatku: 06.11.2020
Dátum zverejnenia: 12.11.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
12.11.2020Dodatok č. 07 83 0523 12 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0523 12 00
Nájomca: DONET s.r.o.
Dátum uzatvorenia dodatku: 06.11.2020
Dátum zverejnenia: 12.11.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
2.11.2020Dodatok č. 07 83 0937 10 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0937 10 00
Nájomca: Sedemnásť BAR s.r.o.
Dátum uzatvorenia dodatku: 23.10.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
23.10.2020Prenájom historických priestorov Primaciálneho paláca
Nájomca: STUDIO 727, s.r.o. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 90/2020 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 24.10.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 23.10.2020
22.10.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Mgr. Zuzana Tubaová / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 89/2020 / Výška nájmu: 600,- eur / Dátum účinnosti: 23.10.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 22.10.2020
12.10.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0259 20 00
Nájomca: Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT a.s.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 05.10.2020
Účinnosť zmluvy: dňom protokolárneho odovzdania predmetu nájmu nájomcovi v súlade s čl. 4 ods. I zmluvy
12.10.2020Prenájom Podbránia Primaciálneho paláca, Justiho siene a Nádv. sv. Juraja
Nájomca: ARYTMIA s.r.o. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 88/2020 / Výška nájmu: 600,- eur / Dátum účinnosti: 12.10.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 11.10.2020
12.10.2020Prenájom historických priestorov Primaciálneho paláca
Nájomca: ARYTMIA s.r.o. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 87/2020 / Výška nájmu: 600,- eur / Dátum účinnosti: 25.10.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 24.10.2020
12.10.2020Prenájom Galérie
Nájomca: ARYTMIA s.r.o. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 86/2020 / Výška nájmu: 600,- eur / Dátum účinnosti: 11.10.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 10.10.2020
12.10.2020Prenájom Zrkadlovej siene, Galérie a historických priestorov Primaciálneho paláca
Nájomca: Film location managers s.r.o. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 85/2020 / Výška nájmu: 100,- eur / Dátum účinnosti: 09.10.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 08.10.2020
9.10.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0258 20 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0258 20 00
Nájomca: Public Image, spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 05.10.2020
Účinnosť zmluvy: dňom protokolárneho odovzdania predmetu nájmu nájomcovi v súlade s čl. 4 ods. I zmluvy
5.10.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Mgr. Mária Ilkovičová / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 79/2020 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 10.10.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 09.10.2020
29.9.2020MsP/19/00027 - Dodatok č. 1 k Zmluve č. MsP/17/00044 [PDF, 228 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve č. MsP/17/00044 - predĺženie platnosti prenájmu nebytových priestorov až do 31.12.2028 medzi Mestskou časťou Bratislava - Podunajské Biskupice a Hlavným mestom SR Bratislavou
28.9.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0574 20 00
Nájomca : Ing. Miloš Soják, Majerníkova 5, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0574 20 00: 25.09.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: JUDr. Andrej Bednárik
23.9.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0573 20 00
Nájomca : ANASOFT APR, spol. s r. o. , Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0573 20 00: 22.09.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: JUDr. Andrej Bednárik
23.9.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Ing. Michal Padyšák/ Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 84/2020 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 10.10.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 09.10.2020
23.9.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Nikola Bendová / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 83/2020 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 10.10.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 09.10.2020
23.9.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Mgr. Dávid Zelinka / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 82/2020 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 10.10.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 09.10.2020
23.9.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Gabriel Németh / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 81/2020 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 10.10.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 09.10.2020
23.9.2020Prenájom Galérie, Kaplnky sv. Ladislava, Nádvorí Primaciálneho paláca
Nájomca: Ing. Martin Madžunkov / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 80/2020 / Výška nájmu: 100,- eur / Dátum účinnosti: 25.09.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 24.09.2020
23.9.2020Prenájom Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: Mgr. Veronika Husárová / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 78/2020 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 10.10.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 09.10.2020
23.9.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Peter Janík / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 77/2020 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 10.10.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 09.10.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1615 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 65  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.