Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1615 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 65  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
17.2.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0078 20 00
Nájomca: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

Dátum uzatvorenia: 14.02.2020
Dátum zverejnenia: 17.02.2020
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
10.2.2020Zmluva o nájme
Zmluva o nájme Michalská veža – zmluva na nájom priestorov na obdobie 30 rokov

Dátum zverejnenia: 11.02.2020

Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1
IČO: 00 603 481

TERA TRADE, s.r.o.
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
IČO: 35 868 023
3.2.2020Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Akadémia LEAF - LEAF Academy / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 19/2020 / Výška nájmu: 550,- eur / Dátum účinnosti: 03.02.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 02.02.2020
30.1.2020Prenájom Justiho siene
Nájomca: Cyklokoalícia / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 18/2020 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 30.01.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 29.1.2020
21.1.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie, o. z. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2020 / Výška nájmu: 700,- eur / Dátum účinnosti: 08.02.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 07.2.2020
21.1.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie, o. z. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2020 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 06.02.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 05.2.2020
21.1.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie, o. z. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2020 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 04.2.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 03.2.2020
21.1.2020Prenájom Justiho siene
Nájomca: Národné osvetové centrum / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2020 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 10.2.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 9.2.2020
21.1.2020Prenájom Justiho siene [PDF, 146 kB]
Nájomca: Národné osvetové centrum / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/2020 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 27.1.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 26.1.2020
21.1.2020Prenájom Zrkadlovej siene, Zasália a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Konzervatórium / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2020 / Výška nájmu: 425,- eur / Dátum účinnosti: 28.1.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 27.1.2020
21.1.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Rodičovské združenie pri ZUŠ Júliusa Kowalského v Bratislave / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2020 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 27.1.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 26.1.2020
21.1.2020Prenájom Zrkadlovej siene, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov
Nájomca: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2020 / Výška nájmu: 650,- eur / Dátum účinnosti: 28.1.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 27.1.2020
2.1.2020Prenájom Zrkadlovej siene, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov
Nájomca: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2020 / Výška nájmu: 650,- eur / Dátum účinnosti: 28.1.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 27.1.2020
2.1.2020Prenájom Justiho siene [PDF, 148 kB]
Nájomca: Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov, o. z. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2020 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 13. - 26.1.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 12.1.2020
2.1.2020Prenájom Justiho siene
Nájomca: Mgr. art. Juraj Kadlečík / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2020 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 04. - 11.1.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 03.1.2020
2.1.2020Prenájom Zrkadlovej siene, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov
Nájomca: Slovenská akadémia vied / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2020 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 09.1.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 08.1.2020
2.1.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Hilaris, o. z. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2020 / Výška nájmu: 350,- eur / Dátum účinnosti: 06.1.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 05.1.2020
2.1.2020Prenájom Zrkadlovej siene a Justiho siene
Nájomca:Bratislavský kultúrny spolok / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2020 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 1.1.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 31.12.2019
6.12.2019Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Ukrajinsko - Slovenská iniciatíva, občianske združenie / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 195/2019 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 05.12.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 04.12.2019
3.12.2019Prenájom Zrkadlovej siene, Galérie, Kaplnky sv. Ladislava a historických priestorov Primaciálneho paláca
Nájomca: Dominika Králiková/ Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 194/2019 / Výška nájmu: 100,- eur / Dátum účinnosti: 31.12.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 30.12.2019
3.12.2019Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 193/2019 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 19.12.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 18.12.2019
2.12.2019Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0633 19 00
Nájomca : Peter Roman, Znievska 18, 851 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 28.11.2019
Dátum zverejnenia: 02.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
2.12.2019Dodatok č. 07 83 0166 04 06 k Nájomnej zmluve č. 07 83 0166 04 00
Nájomca: Zemegula, s.r.o.
Dátum uzatvorenia dodatku 28.11.2019
Dátum zverejnenia: 02.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
29.11.2019Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: OZ Dalafa / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 192/2019 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 18.12.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 17.12.2019
29.11.2019Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Konzervatórium / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 191/2019 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 15.12.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 14.12.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1615 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 65  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.