Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1387 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 56  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
29.6.2015Dodatok č. 07 83 0108 05 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0108 05 00
Nájomca : ŠK Divoká Voda / Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0108 05 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0108 05 00: 26.06.2015 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 29.06.2015
21.2.2014Dodatok č. 07 83 0112 05 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0112 05 00
Nájomca : Ján Chytil / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 20.02.2014 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.2.2014
29.6.2015Dodatok č. 07 83 0114 05 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0114 05 00
Nájomca :Ing. Peter Margetin / Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0114 05 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0114 05 00: 26.06.2015 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 29.06.2015
27.3.2017Dodatok č. 07 83 0125 13 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0125 13 00
Nájomca :Lucia Farkašovská, Bajzova 10, 821 08 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0125 13 01: 27.03.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.3.2017
3.5.2018DODATOK č. 07 83 0133 06 02 K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 07 83 0133 06 00
Nájomca: KATO s.r.o.
Dátum uzatvorenia dodatku: 10.05.2018
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 11.05.2018
15.6.2017Dodatok č. 07 83 0154 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0154 17 00
Nájomca : Jozef Blaško, Jurigovo nám. 1, 841 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0154 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0154 17 00: 14.06.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 15.06.2017
15.6.2017Dodatok č. 07 83 0155 17 01k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0155 17 00
Nájomca : Mgr. Peter Drobka, Jurigovo nám. 5, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0155 17 01k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0155 17 00: 14.06.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 15.06.2017
15.6.2017Dodatok č. 07 83 0158 17 01k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0158 17 00
Nájomca : Vladimír Ševčovič, Jurigovo nám. 439/ 15, 841 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0158 17 01k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0158 17 00: 14.06.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 15.06.2017
9.7.2019Dodatok č. 07 83 0163 14 01 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0163 14 00
Dodatok č. 07 83 0163 14 01 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0163 14 00
Nájomca: Nadácia Horský park
Dátum uzatvorenia dodatku: 08.07.2019
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.6.2017Dodatok č. 07 83 0163 17 01k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 016
Nájomca : Mario Števurka, Jurigovo nám. 1, 841 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0163 17 01k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0163 17 00: 14.06.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 15.06.2017
8.7.2016Dodatok č. 07 83 0166 04 05 k Zmluve o nájme č. 07 83 0166 04 00
Nájomca: Zemegula, s.r.o. / Dátum uzatvorenia dodatku: 8.7.2016 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 08.07.2016
2.12.2019Dodatok č. 07 83 0166 04 06 k Nájomnej zmluve č. 07 83 0166 04 00
Nájomca: Zemegula, s.r.o.
Dátum uzatvorenia dodatku 28.11.2019
Dátum zverejnenia: 02.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
21.9.2017Dodatok č. 07 83 0178 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garáže č.07 83 0178 17 00
Nájomca : Tománkova 3460/5, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0178 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garáže č.07 83 0178 17 00: 20.9.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 21.09.2017
15.4.2019Dodatok č. 07 83 0194 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0194 17 00
Dodatok č. 07 83 0194 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0194 17 00
Nájomca : Ing. Natália Magdičová, Fraňa Krála 15, 811 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0194 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č.07 83 01794 17 00: 15.04.2019
Účinnosť zmluvy: 16.04.2019
5.4.2019Dodatok č. 07 83 0195 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0195 17 00
Dodatok č. 07 83 0195 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0195 17 00
Nájomca: Ing. Jana Hvizdošová , Nerudova 9, 692 01 Mikulov, Česká republika
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0195 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0195 17 00: 04.04.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.4.2019Dodatok č. 07 83 0197 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0197 17 00
Dodatok č. 07 83 0197 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0197 17 00
Nájomca : Ing. Martin Mázik, Fraňa Krála 15, 811 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0197 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č.07 83 01797 17 00: 15.04.2019
Účinnosť zmluvy: 16.04.2019
8.8.2017Dodatok č. 07 83 0203 17 01 Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0203 17 00
Nájomca : Mgr. Zuzana Vojteková, Nám. M. Benku 15 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0203 17 01 Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0203 17 00: 07.08.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 08.08.2017
5.4.2019Dodatok č. 07 83 0203 17 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0203 17 00
Dodatok č. 07 83 0203 17 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0203 17 00
Nájomca: Mgr. Zuzana Vojteková , Námestie Martina Benku 15, 811 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0203 17 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0797 17 00: 04.04.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
2.2.2018Dodatok č. 07 83 0254 09 01
Dodatok č. 07 83 0254 09 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garáže č.07 83 0254 09 00
Nájomca : Peter Kováčik, Karola Adlera 22, 841 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0254 09 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garáže č.07 83 0254 09 00: 02.02.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 02.02.2018
14.11.2019Dodatok č. 07 83 0254 09 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garáže č.07 83 0254 09 00
Nájomca : Peter Kovačík, Karola Adlera 22, 841 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 14.11.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
5.11.2019Dodatok č. 07 83 0267 08 03 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0267 08 00
Nájomca: Občianske združenie ULITA
Dátum uzatvorenia dodatku: 31.10.2019
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 05.11.2019
16.3.2011Dodatok č. 07 83 0271 08 04 k zmluve o nájme nebytového priestoru - garáže [PDF, 470 kB]
Nájomca: Ing. Elena Jačová/ Plnenie: 252 Eur ročne/Predmet dodatku: zámena garáže/ Dátum uzatvorenia: 23.2.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 16.3.2011
26.2.2019Dodatok č. 07 83 0299 08 03 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č.07 83 0299 08 00
Nájomca : JUDr. Ľuboš Noskovič, Odborárske námestie č.6, 811 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0299 08 03 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č.07 83 0299 08 00: 22.02.2019
Dátum zverejnenia: 26.02.2019
Účinnosť zmluvy: 27.02.2019
25.7.2018Dodatok č. 07 83 0302 06 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0302 06 00
Dodatok č. 07 83 0302 06 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0302 06 00
Nájomca : MUDr. Hana Holanová, Baníková 10, 841 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0302 06 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0302 06 00: 24.07.2018
Dátum zverejnenia: 25.07.2018
Účinnosť zmluvy: 26.7.2018
16.3.2011Dodatok č. 07 83 0308 08 05 k zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia [PDF, 202 kB]
Nájomca: Ing. Igor Chmel/ Predmet dodatku: zámena garážového státia/Dátum uzatvorenia dodatku: 23.2.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 16.3.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1387 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 56  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.